Ar 5 meitām bagātā Sirvižu ģimene no Ozolniekiem

Sirvižu ģimene dzīvo Ozolniekos, Ozolnieku novadā, dibināta 2004.gadā. Šo ģimeni valsts iniciatīvas "Goda Ģimenes gads" izsludinātajam konkursam "Mana Latvijas Goda ģimene" iesaka Ozolnieku novada pašvaldība.

Tētis Ziedonis nāk no Bauskas puses un mamma Maija no Valmieras puses, bet abi satikušies Jelgavā, LLU un palikuši Ozolniekos, veidojot savu ģimeni.

Ģimenē aug 5 brīnišķīgas meitas: Madara, Gundega, Margrieta, Magone un Lilija. Meitu vārdu puķes var atrast ziedam vienā pļavā, vienā laikā, tās visas vieno dzeltenā krāsa un dabas skaistums. Pasaulē meitu vārdi ir un būs atpazīstami kā latviski latviešu meiteņu vārdi.

 

Madara (12 gadi) mācīsies Ozolnieku vidusskolas 6.a klasē. Patīk zīmēt, muzicēt un sportot. Piekto gadu Madara apgūst mākslas studijas “Mansards” izglītības programmu Jelgavā, mācās akordeona spēli Ozolnieku Mūzikas skolā, dzied folkloras kopā “Knipati” un spēlē volejbolu Ozolnieku Sporta centā.
Jelgavas novada 51.skolēnu sporta spēlēs VIEGLATLĒTIKĀ ieguva 3.vietu augstlēkšanā, VOLEJBOLĀ ieguva 2.vietu D grupā.
Saņēmusi piedāvājumus gleznot Bērnu un Jauniešu centra “Junda” tautisko deju Ziemassvētku lielkoncerta afišai un skatuves noformējumam.
Madara apmeklēja folkloras nometni bērniem “Tradicionālās kultūras vasaras skola” Augstkalnē (2016), Skaistkalnē (2017), un gatavojas piedalīties nometnē (2018) Garozā, kur apgūst dažādu mūzikas instrumentu spēli un piedalās radošajās darbnīcās. Madara ir startējusi Jelgavas un Ozolnieku novadu pētniecisko darbu skatē, iegūstot Jelgavas novada pašvaldības, Izglītības pārvaldes nomināciju “Izzinošākais darbs”.
Saņēmusi Ozolnieku vidusskolas atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm 2017./2018.mācību gadu beidzot.

 

Gundega (10 gadi) mācīsies Ozolnieku vidusskolas 4a. klasē. Patīk muzicēt, apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli, dziedāt, dejot un sportot. Gundega mācīsies 4.a klasē Ozolnieku Mūzikas skolā klavieru spēli, dejo tautiskās dejas Bērnu un Jauniešu centrā “Junda”, dzied folkloras kopā “Knipati”, un uzstājas Bērnu, jauniešu muzikālajā teātrī “Nianse” Ozolniekos. Sporto volejbola un vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos Ozolnieku Sporta centā.
Ir piedalījusies Ozolnieku un Jelgavas novada trešo klašu latviešu valodas olimpiādē, gūstot 2.vietu.
Saņemts Ozolnieku novada domes atzinības raksts Gundegai Sirvidei par izciliem sasniegumiem 2017./2018.mācību gadā.
Valsts Izglītības satura centrs piešķīris 1.pakāpes diplomu Diždižajai dziedātājai Gundegai Sirvidei, pārstāvot folkloras kopu “Knipati” tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija, 2018”, arī 2017.gadā Gundega saņēma šādu diplomu.
Zemgales novada dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” pusfinālā ieguva Zemgales Lielās Dziedātājas nomināciju.
Gundega ir uzstājusies ar grupu “Nianse” dziesmu TV konkursos “Balss Pavēlnieks 2015”, “Balss Pavēlnieks 2016” un “Balss Pavēlnieks 2017”, iegūstot savā vecuma grupā 3.vietu. Kopā ar grupu “Nianse” uzstājusies konkursā “Popfestjūrmala 2016”, iegūstot savā vecumā grupā 1.vietu un kļūstot par konkursa laureātiem. 2017.gadā uzstājoties ar grupu “Nianse” dziesmu konkursā “Nāc sadziedāt” ieguva 1.vietu.
Viņa apmeklēja folkloras nometni bērniem “Tradicionālās kultūras vasaras skola” Augstkalnē (2016), Skaistkalnē (2017), un gatavojas piedalīties nometnē (2018) Garozā.
Abas vecākās meitas – Madara un Gundega kā svētku dalībnieces piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

 

Margrieta (7 gadi) mācīsies Ozolnieku vidusskolā 2.a klasē. Margrietai patīk dziedāt, dejot, zīmēt un sportot, apmeklēt bērnu un jauniešu muzikālo teātri “Nianse” un vispārējās fiziskās sagatavotības treniņus Ozolnieku Sporta centā. Ir uzstājusies ar grupu “Nianse” dziesmu TV konkursos “Balss Pavēlnieks 2015”, “Balss Pavēlnieks 2016” un “Balss Pavēlnieks 2017”, iegūstot savā vecuma grupā 3.vietu. Kopā ar grupu “Nianse” uzstājusies konkursā “Popfestjūrmala 2016”, iegūstot savā vecumā grupā 1.vietu un kļūstot par konkursa laureātiem. 2017.gadā uzstājoties ar grupu “Nianse” dziesmu konkursā “Nāc sadziedāt” ieguva 1.vietu.
Margrieta sporto volejbola un vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos Ozolnieku Sporta centā, skrien krosu skrējēju klubā “Ozolnieku apļi”.
Valsts Izglītības satura centrs piešķīris 2.pakāpes diplomu Dižlielai dziedātājai Margrietai Sirvidei, pārstāvot folkloras kopu “Knipati” tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija, 2018”.
Zemgales novada dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” pusfinālā ieguva Zemgales Lielās Dziedātājas nomināciju savā vecuma grupā.
Margrieta piedalīsies nometnē (2018) Garozā.
Margrieta ir saņēmusi Ozolnieku vidusskolas atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm 2017./2018.mācību gadu beidzot.
Meitenes – Madara, Gundega un Margrieta 2016., 2017.gados aktīvi piedalījās S.Jēgera fonda rīkotajā nometnē bērniem Ozolniekos.


Magone (3 gadi) apmeklē Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādi “Zīlīte”. Piedalās ģimeņu sporta dienās un nometnēs.

 

Lilija (1gads un 10 mēneši) rudenī apmeklēs Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādi “Zīlīte”.


Maija un Ziedonis ir jauktā kora “Dzīne” dziedātāji jau vairāk kā 30 gadus. Piedalās Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos jau sesto reizi. Piedalās starptautiskos koru festivālos un konkursos.
Maija un Ziedonis sporto basketbola un volejbola treniņos, un skrien krosu skrējēju klubā “Ozolnieku apļi”.

Sirvižu ģimene piedalījās (2016.07.24.-31.07.) Pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saietā Pelčos, kā arī Pasaules latviešu ģimeņu saietā 3x3, Zaļeniekos (22.07.-29.07.2018.), uzbūvējot paši savu kokli.

 

Ģimenes tradīcijas:
Lieldienas, Līgo svētkus un Ziemassvētkus svin kopā pie vecvecākiem laukos.
Latvijas Valsts dzimšanas dienu svin savā ģimenē, kopīgi nodziedot Latvijas himnu, veido mājas koncertu un svinību galdu.
Katru gadu piedalās kora “Dzīne” nometnē “Lāņos”, kur satiekas visas kora ģimenes ar bērniem, dzīvo teltīs, muzicē, danco dančus, spēlē sporta spēles un apgūst dažādas gudrības radošajās darbnīcās.
Par ģimenes tradīciju var nosaukt jebkuru pasākumu apmeklēšanu, jo cenšas to darīt pilnīgi visi kopā, vai tie ir Dziesmu un deju svētki, vai muzeja, teātra, operas apmeklējumi, vai dzimtas saieti, vai kādi citi sabiedriskie un ģimeņu godi.
Aktīvi darbojas Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrībā, kopjot valsts, kultūras, mūzikas, kultūrvēsturiskās, izglītības, sporta tradīcijas.