Aglonā atklāts moderns rotaļu laukums

21. septembrī tika atklāts moderns bērnu rotaļu laukums stadionā pie Aglonas Katoļu ģimnāzijas, Broka ielā 8. Atklāšanas pasākumā piedalījās Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics, kurš uzrunāja klātesošos un pārgrieza simbolisko sarkano atklāšanas lentu. Savukārt Aglonas bazilikas prāvests Daumants Abrickis iesvētīja rotaļu laukumu un kopā ar bērniem noskaitīja Tēvreizi.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra š. g. 22. martā izsludināja Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” atklātu projektu konkursu (turpmāk – VRAA konkurss).

 

Konkursa mērķis ir atbalstīt pašvaldību iniciatīvas sadarbībā ar NVO ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes: 1) ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana un 2) nometņu organizēšana (izglītojošas, sporta, atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem un/vai ģimenes nometne). Kopējais programmas finansējums – 300 000 eiro. Katra plānošanas reģiona pašvaldībām ir pieejami 60 000 eiro. Projekta mērķis ir pašvaldībai sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām, veicot bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un organizējot nometni, veicināt ģimenēm draudzīgas vides veidošanu, radīt pozitīvu attieksmi ģimeņu atbalsta politikai, sekmēt sabiedrības līdzdalību Aglonas novadā.

 

Projekta ietvaros netālu no Aglonas Katoļu ģimnāzijas izveidota­­ bērnu rotaļu pilsētiņa, kas sastāv no vairākiem daudzfunkcionāliem rīkiem, kuri ir bērnu vecumam atbilstoši un droši- slīdkalniņš, karuselis, atsperu šūpoles, līdzsvara šūpoles, kāpnes, troses un citas lietas, zem konstrukcijām uzklāts drošības segums nepieciešamajā platībā. Izveidotais bērnu rotaļu laukums Aglonā atklāts ar atraktīvu publicitātes pasākumu. Laukuma būvniecības izmaksas 19033,55 EUR bez PVN. Darbus veica SIA “KSIL Baltic”, kas piegādāja un uzstādīja ES sertificētas bērnu rotaļu laukuma iekārtas.

 

Aglonas novada dome kopā ar iedzīvotājiem sakārtoja laukuma apkārtni un nokrāsoja līdzteku trenažierus blakus laukumam, ko uzstādīja jaukto cīņu sporta klubs “THE LATGALIANS”, valdes priekšsēdētājs, Aglonas novada domes deputāts Andris Valainis.
Projekta ietvaros augusta nogalē norisinājās dienas nometne (5 dienas x 8 stundas x 30 bērni) Aglonas novada ģimeņu bērniem “Aglonas akcenti”, tajā skaitā daudzbērnu ģimeņu bērniem vecumā no 7- 14 gadiem. Bērnu dalība nometnē sniedza atbalstu ģimenēm bērnu brīvā laika lietderīgai pavadīšanai vasaras periodā skolēnu brīvlaikā. Nometnes laikā tās dalībniekiem tika piedāvātas daudzveidīgas darba formas: grupu un individuālais darbs, spēles, radošās darbnīcas, meistarklases, ekspedīcijas u.c.

 

Projekta kopējās izmaksas 28985,51 EUR, valsts budžeta finansējums 20000,00 EUR, kas sastāda 69% no projekta kopējām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 8985,51 EUR, sastāda 31 % no projekta kopējā finansējuma. Ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošanai – bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai un aprīkojumam paredzēti vairāk kā 82 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanas beigu datums 2018. gada 1. oktobris.

 

Projekts tiek īstenots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un Aglonas novada domes finansējumu.