Aktivitātes ģimenēm Brocēnu novadā

Arī Brocēnu novads saviem iedzīvotājiem projekta “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā” ietvaros labiekārtojuši rotaļu laikumus un sarīkojuši svētkus.

Brocēnu novada pašvaldība projekta “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā”, Nr. 2/GIMEN/18/073, ietvaros:

Ierīkos bērnu rotaļu laukums Remtē, Remtes pagastā, Brocēnu novadā, īstenošanas laiks 15.08.2018.
Notiks rotaļlaukuma teritorijas labiekārtošanas darbi/talka, 10.-16.08.2018.
Notiks “Ģimeņu nedēļas nogales nometne Remtē”, norises laiks 17.-19.08.2018.
Notiks rotaļlaukuma atklāšanas un nometnes noslēguma pasākums Remtē, norises laiks 19.08.2018.