Atklāts muzikālais parks Jaunmārupē

Šodien, 10.oktobrī, sirsnīgā gaisotnē tika atklāts Muzikālais parks Jaunmārupē iepretim Sabiedriskā centra ēkai (Mazcenu alejā 33/3), kurā uzstādīti brīvdabas mūzikas instrumenti. Tā ir jauna publiska atpūtas vieta novada iedzīvotājiem, kurā ir iespējams izmēģināt savas muzikālās prasmes uz ksilofona, bungām, marimbas, vertikālajiem un melodiskajiem zvaniem.

Atzīmējot Latvijas valsts dibināšanas simtgadi, šā gada sākumā tika nolemts 2018.gadu izsludināt par Goda ģimenes gadu, cildinot Latvijas ģimenes. Muzikālais parks Jaunmārupē tapa ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un Mārupes novada domes līdzfinansējumu Latvijas Goda ģimenes gada un ģimeņu atbalsta projekta “Būt līdzās!” ietvaros.

 

Atklāšanas pasākumā piedalījās Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, kura atzīmēja, ka "parka teritoriju pašvaldība iegādājās pirms diviem gadiem ar nodomu šeit sakārtot un izveidot rekreācijas teritoriju. Muzikālajā parkā ģimenēm būs iespēja radoši un saturīgi pavadīt kopā brīvo laiku, tādējādi stiprinot bērnu un vecāku attiecības."

jaunmarupe2.JPG
Pasākuma "Latvijas Goda ģimenes gads" vadības grupas vadītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta koordinatore Elīna Treija uzsvēra, ka ir ļoti būtiska šādu ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveide, kas rada iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un padara pievilcīgāku dzīves vidi. Jaunā atpūtas vieta dažādos brīvā laika pavadīšanas iespējas novada ģimenēm ārpus mājas un dos iespēju attīstīt radošās un muzikālās prasmes.

Atklāšanas pasākumā mūzikas instrumentus ieskandināja Mārupes mūzikas un mākslas skolas bērni un pedagogi. Arī klātesošie pēc svinīgā pasākumā iemēģināja roku mūzikas instrumentu spēlē.

jaunmarupe3.JPG
Mūzikas instrumentu ražotājs ir Lielbritānijas uzņēmums “Percussion Play”. Mūzikas instrumentu piegādi un uzstādīšanas darbus veica SIA “Fixman”. Kopējās būvniecības izmaksas 15 915,00 EUR bez PVN.

Aicinām visus saudzīgi izturēties pret mūzikas instrumentiem un uzturēt kārtīgu apkārtni. Par Muzikālā parka uzturēšanu turpmāk rūpēsies Mārupes novada domes Pašvaldības īpašumu pārvalde. Tiek domāts arī par soliņu un apgaismojuma ierīkošanu.

Sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei” un biedrību “Pierīgas Partnerība” Mārupes novada dome ģimeņu atbalsta projekta “Būt līdzās!” ietvaros šogad īstenoja arī vairākas citas aktivitātes. Vasaras un rudens sākumā ikvienam interesantam bija iespēja apmeklēt seminārus par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem. Jūnijā atpūtas kompleksā “Zirgzandales” audžuģimenes apmeklēja pasākumu “Audz liels ģimenē”. Savukārt augustā aktīvās atpūtas parkā “JIP Mārupīte” daudzbērnu ģimenēm tika organizēts aktīvās atpūtas pasākums.

jaunmarupe4.JPG

Projekta kopējās izmaksas ir 26 800,00 EUR. Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālais atbalsts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem ir 18 500,00 EUR, pašvaldības finansējums ir 8 300,00 EUR.