Daugavpilī plānotie projekti

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas ietvaros Daugavpils pilsētā līdz 2018.gada 25.oktobrim tiks īstenoti vairāki projekti.

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas ietvaros Daugavpils pilsētā līdz 2018.gada 25.oktobrim tiks īstenots projekts “Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā”.

Projekta mērķis ir veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanu un izcelt ģimenisko tradīciju, kopā būšanas nozīmi pilsētas ģimeņu vidū, īpašu uzmanību veltot pozitīvas dzīves vides veidošanai pilsētas audžuģimenēm.

 

Projekta “Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros Daugavpils cietoksnī 21.jūlijā notiks kvests – intelektuāla spēle – “Latvijai 100”. Kvestā tiek aicinātas piedalīties vairākas komandas – ģimenes, kopumā līdz 150 cilvēki, kuri spēles laikā minēs mīklas un risinās dažādus uzdevumus, kā arī centīsies tikt galā ar atjautīgiem tehniskiem risinājumiem. Kvests tiek rīkots ar mērķi stiprināt ģimenes kopības sajūtu un komandas garu, kā arī attīstīt dalībnieku loģisko domāšanu un problēmu risināšanas spējas. Aktivitātes rezultātā dalībnieki interesantā un savdabīgā veidā tiks iepazīstināti ar Daugavpils cietokšņa, pilsētas un valsts vēsturi.


No 29.jūnija līdz 1.jūlijam notiks nometne „Laimīgs bērns stabilā ģimenē Latvijas simtgadē”, kurā piedalīsies 30 dalībnieki no pilsētas audžuģimenēm. Nometnes laikā tiks dota iespēja ģimenes locekļiem kopīgi pavadīt laiku, atbalstīt vienam otru dažādās aktivitātēs, kā arī ģimenes varēs dalīties bērnu audzināšanas, savstarpējās komunikācijas un citā pieredzē. Nometnes laikā paredzētas dažādas sportiskas aktivitātes, tematiskie vakari, kā arī speciālistu vadītas lekcijas.

 

Projekta ietvaros līdz šī gada 25.oktobrim plānots izbūvēt ģimenēm draudzīgu infrastruktūras objektu - izglītojošu bērnu rotaļu laukumu, kas atradīsies Latgales zoodārza teritorijā. Pilsētā trūkst ģimenēm ar bērniem pielāgotas infrastruktūras, iepriekš pieejamā infrastruktūra vairumā gadījumu ir tehniski novecojusi, tāpēc jauna objekta izveide aizvietos nu jau novecojušos objektus, vairos iedzīvotāju, īpaši ģimeņu ar bērniem, interesi izmantot iespēju pavadīt kopā laiku izglītojošajā bērnu rotaļu laukumā.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 25 316.99 EUR, no tiem: Valsts budžeta finansējums 20 000 jeb 79% un Domes līdzfinansējums 5 316.99 jeb 21%.