Ģimenēm Ķeguma novadā

Šī gada aprīlī Ķeguma novada pašvaldība iesniedza savu pieteikumu Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajam Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas konkursam “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”, un projekta “Ģimenēm Ķeguma novadā” (Nr.2/GIMEN/18/061) realizācija tika atbalstīta.

Pašvaldības un divu vietējo nevalstisko organizāciju: biedrības “SK “Birzgale”” un biedrības “Starptautiskais soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”” kopīgi sagatavotajā projektā plānota aktīvās atpūtas laukuma iekārtošana Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadiona teritorijā divās zonās– bērnu rotaļu laukums un vingrošanas laukums, kā arī daudzbērnu ģimeņu nometne, kurā plānotas dažādas ģimenēm kopīgas aktivitātes: gan dažādu prasmju pilnveide (aušana, modelēšana, ēdienu gatavošana u.c.), sportošana (stafetes, orientēšanās) un kopīga dziesmu mācīšanās, gan iepazīšanās ar novada apskates objektiem un Latvijas iepazīšana (ekskursija uz Latgali - Preiļu leļļu muzeju, Aglonas Romas katoļu baziliku, Rāznas nacionālo parku, Rēzeknes Māras pieminekli). Projekta noslēgumā plānota kopīga aktīvās atpūtas laukuma atklāšana.


Projekts tiek īstenots par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, kopējās izmaksas EUR 14000,00, t. sk. valsts budžeta finansējums EUR 9660,00, realizācijas termiņš: 30.08.2018.