Jauns Rotaļu laukums arī Dobeles novadā

Projekta “Labvēlīgas vides veidošana Dobeles novada ģimenēm un bērniem” ietvaros 2018. gada 27. septembrī Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra aktivitāšu mājā “Zaļkalni” notika Rotaļu laukuma atklāšanas pasākums.

Pasākumā piedalījās bērni un jaunieši no Dobeles novada izglītības iestādēm, nevalstisko organizāciju pārstāvji un pasākums vienkopus pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktore Līga Liepiņa, kura iepazīstināja ar projektā „Labvēlīgas vides veidošana Dobeles novada ģimenēm un bērniem” paveikto.

 

Projekta ietvaros tika īstenotas četras aktivitātes: no 18. līdz 21. jūnijam sadarbībā ar biedrībām „Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”” un “Taurenšī” notika nometne daudzbērnu ģimeņu bērniem “Saulgrieži Zaļkalnos” un 1.septembrī notika “Audžu ģimeņu un aizbildņu ģimeņu godināšanas pasākums”.

 

Vasaras mēnešos un septembra sākumā aktivitāšu mājā “Zaļkalni” tika izveidots rotaļu laukums un labiekārtots sporta laukums. Rotaļu laukumā tika uzstādīti 4 rīki- rotaļu komplekss bērniem, šūpoles, trošu ceļš un sporta komplekss jauniešiem, kā arī divi atpūtas soli ar atkritumu tvertni. Sporta laukumā tika uzstādīti divi vārti (futbolam, handbolam), pludmales volejbola laukums tika papildināts ar atpūtas soliņiem (2gb) un atkritumu tvertni. Projekta aktivitātes tika īstenotas ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un Dobeles novada pašvaldības atbalstu.


Pasākuma ietvaros bērni, jaunieši un nevalstisko organizāciju pārstāvji varēja iemēģināt jaunos rotaļu laukuma rīkus, piedalīties Dobeles novada “Pirmās palīdzības sacensībās.” Noslēgumā dalībnieki tika aicināti uz kopīgām pusdienām. Pasākumu organizēja Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs sadarbībā ar biedrību „Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”” un biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” Dobeles nodaļu.