Konkursa "Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" rezultāti

Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” konkursa rezultāti.

Kopumā konkursa ietvaros tika saņemti un reģistrēti 72 projektu iesniegumi, t.sk.:

no Kurzemes plānošanas reģiona 11 projekti;
no Latgales plānošanas reģiona 13 projekti;
no Rīgas plānošanas reģiona 20 projekti;
no Vidzemes plānošanas reģiona 14 projekti;
no Zemgales plānošanas reģiona 14 projekti.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma ietvaros tika apstiprinātie 19 projekti.

Kurzemes plānošanas reģions

Vaiņodes novada pašvaldība: Ģimenei draudzīgas vides veidošana Vībiņu ciemā, Embūtes pagastā. Piešķirtais finansējums 6 527,34 EUR, vētējums - 24 punkti.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde: Pozitīvo sajūtu telpa mazajiem liepājniekiem. Piešķirtais finansējums 20 000,00 EUR, vētējums - 24 punkti.

Brocēnu novada pašvaldība: Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā. Piešķirtais finansējums 14 595,00 EUR, vētējums - 24 punkti.

Talsu novada pašvaldība: Radošā terase Pastendē - vieta, kur ģimenēm pulcēties. Piešķirtais finansējums 17 114,50 EUR, vētējums - 23 punkti.

Latgales plānošanas reģions

Aglonas novada dome: Ģimenēm draudzīgas vides veidošana Aglonas novadā. Piešķirtais finansējums 20 000,00 EUR, vētējums - 25 punkti.

Daugavpils pilsētas dome: Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā. Piešķirtais finansējums 20 000,00 EUR, vētējums - 23 punkti.

Krāslavas novada dome: Ģimenēm draudzīga Krāslava. Piešķirtais finansējums 18 303,20 EUR, vētējums - 23 punkti.

Rīgas plānošanas reģions

Carnikavas novada dome: Prāta un sirds laboratorija. Piešķirtais finansējums 13 039,49 EUR, vētējums - 25 punkti.

Ķeguma novada pašvaldība: Ģimenēm Ķeguma novadā. Piešķirtais finansējums 9 660,00 EUR, vētējums - 25 punkti.

Mārupes novada dome: Būt līdzās! Piešķirtais finansējums 18 500,00 EUR, vētējums - 23 punkti.

Ķekavas novada pašvaldība: Daudzbērnu ģimenēm labvēlīgu savstarpējo attiecību motivējošas vides izveide Valdlaučos un Ķekavā. Piešķirtais finansējums 20 000,00 EUR, vētējums - 23 punkti.

 

Vidzemes plānošanas reģions
Naukšēnu novada pašvaldība: Ģimenei draudzīga vide Naukšēnu novadā. Piešķirtais finansējums 19 500,00 EUR, vētējums - 25 punkti.

Priekuļu novada pašvaldība: Saieta vietas izveide ģimenēm draudzīgas vides veidošanai un pozitīvas līdzdalības attieksmes veicināšanā Priekuļu novadā. Piešķirtais finansējums 13 434,49 EUR, vētējums - 24 punkti.

Burtnieku novada pašvaldība: Burtnieku ģimenēm vairāk kustēties un lustēties! Piešķirtais finansējums 12 245,79 EUR, vētējums - 23 punkti.

Smiltenes novada dome: Ģimeņu atbalsta pasākumi Smiltenes novadā. Piešķirtais finansējums 15 508,76 EUR, vētējums - 22 punkti.

Zemgales plānošanas reģions

Bauskas novada administrācija: Lielas rokas, mazas rokas - visām kopā darbi sokas. Piešķirtais finansējums 12 659,00 EUR, vētējums - 25 punkti.

Dobeles novada pašvaldība: Labvēlīgas vides veidošana Dobeles novada ģimenēm un bērniem. Piešķirtais finansējums 19 996,20 EUR, vētējums - 25 punkti.

Neretas novada pašvaldība: Māmiņdienas – Ģimeņu godināšanas svētki. Piešķirtais finansējums 13 249,61 EUR, vētējums - 23 punkti.

Jēkabpils novada pašvaldība: Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide Jēkabpils novadā. Piešķirtais finansējums 13 602,53 EUR, vētējums - 22 punkti.