Kurās pašvaldībās realizēs ģimenēm draudzīgus projektus? Interaktīvā karte

Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros daļā Latvijas pašvaldību tiks īstenoti ģimenēm draudzīgi projekti.

Kopumā konkursa ietvaros tika saņemti un reģistrēti 72 projektu iesniegumi, tajā skaitā:

no Kurzemes plānošanas reģiona 11 projekti;
no Latgales plānošanas reģiona 13 projekti;
no Rīgas plānošanas reģiona 20 projekti;
no Vidzemes plānošanas reģiona 14 projekti;
no Zemgales plānošanas reģiona 14 projekti.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma ietvaros tika apstiprinātie 19 projekti.