Liepas pagasta “Kalāčos” tiks izbūvēta lapene ar pavarda vietu

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Latvijas valsts budžeta finansētā mērķprogrammā “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros, projektam “Saieta vietas izveide ģimenēm draudzīgas vides veidošanai un pozitīvas līdzdalības attieksmes veicināšanā Priekuļu novadā” Nr.2/GIMEN/18/009.

Mērķa sasniegšanai esam plānojuši izbūvēt lapeni ar pavarda vietu, ar soliem un galdiem netālu no pašvaldībai piederošā Ed.Veidenbauma muzeja, kas atrodas Liepas pagastā. Vietas izvēle pamatojas ar to, ka tā ir lauku vide, un netālu esošiem darbiniekiem iespējams veikt izveidotās infrastruktūras apsaimniekošanu, un viens no darbības mērķiem ir sniegt laiku sētas tradīciju mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm, organizēt ģimeniskus pasākumus utt., ietverot praktiskus ēdināšanas gatavošanas piemērus brīvā dabā. Infrastruktūras vietas sasaiste ar muzeju dos lielāku vēsturisko pienesumu un senatnīguma izjūtu, esot tur uz vietas un piedaloties aktivitātēs, kurā viena no aktivitātēm būs iepazīšanās ar Ed. Veidenbauma ģimeni, tā laika dzīvi un parašām, kas savukārt stiprinās piederības saikni savam novadam.

Izveidotā infrastruktūra kalpos kā ieguldījums ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, kuras darbība tiks vērsta uz pētījumu/aptaujas veikšanu iesaistot ģimenes, kā rezultātā iecerēts novada iedzīvotājiem/ģimenēm parādīt kādreizējo apkārtējo zemnieku ēdināšanas tradīcijas (kultūru).

Īstenojot projektu vēlamies veicināt ģimenes vērtību apzināšanos, organizējot pasākumu ar galveno saukli “Ģimene – pavarda šūpulis”, kas ir 2018.gada tēma muzejam, kurā muzeja darbinieki darbosies kā galvenais pasākumu organizētājs.

Pēc projekta īstenošanas triju gadu laikā tiks veidota „pavārgrāmata” ar novada 19.-21. gs zemnieku ēdienu receptēm un ēdināšanas kultūru (latviešu valodā un nepieciešamības gadījumā svešvalodās), kas būs balstīta uz veikto ģimeņu kultūras izpēti.

Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanā un pasākumu dažādošanai savu apliecinājumu par kopīgu sadarbību ir iesniegusi Biedrība “Sargiet bērnus”.

Šobrīd notiek tehniskās dokumentācijas sagatavošana, saskaņošanai Būvvaldē. Plānotais projekta īstenošanas termiņš ir līdz š.g.novembrim.