Māmiņdiena Neretas novadā

Iedibinot jaunu tradīciju un veidojot novadā ģimenēm draudzīgāku vidi, 13. maijā jau otro gadu Neretas novadā tiek rīkoti ģimeņu svētki, godinot un sveicot māmiņas viņu dienā. Māmiņdienas – Ģimeņu godināšanas svētku formāts novadā ir unikāls, jo vienlaicīgi pasākumos tiek iesaistīti visi pagasti. Pasākuma programma tiek veidota plaša un aktivitātes izvēlētas tā, lai nodrošinātu iespēju visai ģimenei kopā aizraujoši, izzinoši un vērtīgi pavadīt brīvo laiku, ar spēļu un aktivitāšu palīdzību pilnveidot bērna prasmes un prāta iemaņas.

Neretas novada biedrības „Nirica”, „Upmales mantinieki” un „Ērberģietes” sadarbībā ar Neretas novada pašvaldību izstrādāja projektu „Māmiņdienas – Ģimenes godināšanas svētki” (Projekta Nr.2/GIMEN/18/006), un, piedaloties Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) projektu konkursā “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” un uzvarot konkursā, projekta ietvaros saņēma valsts budžeta finansējumu 79% apmērā (13249,61 EUR) no kopējās projekta izmaksu summas (16771.66 EUR) ar nosacījumu par 21% līdzfinansējuma nodrošināšanu. No kopējās līdzfinansējuma daļas pašvaldības nodrošināja 13% (2247,05 EUR) finansiālo atbalstu svētku norisei un infrastruktūras objektu izveidei, pārējai līdzfinansējuma daļai biedrības piesaistīja sponsoru atbalstu 8% (1275,00 EUR). Dambretes finālistu balvas sponsorēja A/S Virši A, nodrošinot degvielas kartes pirmās un otrās vietas ieguvējiem un “Ģimenes restorāns Hercogs” uzvarētājģimenei piešķirot vakariņas restorānā 100 eiro vērtībā. SIA LMT ieguldījums- tehniskais aprīkojums video tiešraides nodrošināšanai.

 

Saglabājot iepriekšējā gadā tradīciju, svētki tika organizēti novada apdzīvotajās vietās: Ērberģē, Sproģos, Zalvē, Pilskalnē un Neretā, kur katrā bērnu rotaļu laukumā tika izveidots āra dambretes laukums no bruģa plāksnēm (3,2x3,2m) ar statīvu, uz kura novietot dambretes spēles pulksteni un stendu ar dambretes spēles noteikumiem. Rotaļu laukumi tika papildināti arī ar radošajām aktivitātēm jeb prāta spēļu objektiem: koka līdzsvara labirintu, spēli „Desas”, caurumu labirintu un no bruģa plāksnēm izveidotu spēli “Klasītes”. P Ērberģes un Neretas laukums papildināts ar radošu aktivitāti - koka laipu ar gumijas tēmekli. Projekta ietvaros, rotaļu laukumos pie PII „Ziediņš” (Neretā) un „Vālodzīte” (Ērberģē) tika uzstādīti koka namiņi un šūpoles.

 

Visas dienas garumā tika organizēts ģimenes āra dambretes turnīrs, kur komandu veido vismaz divi cilvēki- vienas ģimenes locekļi vai radinieki un viens no tiem ir nepilngadīgs. Uz turnīru tika aicināts arī Latvijas dambretes savienības pārstāvis, dambretes spēles meistars - Vitauts Budreika, kas izskaidroja spēles noteikumus, sekoja līdzi turnīra gaitai un vadīja ceturtdaļfināla un finālspēli Neretā. Jauniegūtie kontakti ar dambretes savienību dos iespēju arī turpmāk sadarboties un atjaunot regulārus galda spēļu turnīrus novadā.

 

Lai veiksmīgāk un raitāk organizētu turnīru, spēles notika gan uz lielajiem āra dambretes laukumiem, gan uz galda dambretes laukumiem. Uz turnīru kopumā pieteicās 52 komandas (Neretā – 13, Sproģos - 13, Ērberģē - 12, Pilskalnē – 12, Zalvē - 2). Katrā norises vietā tika nodrošināts spēles tiesnesis. Liels paldies turnīra tiesnešiem - Imantam Silavam (Nereta), Irmai Tomsonei (Pilskalne), Sigitai Briedei (Zalve), Helvim Parādniekam (Sproģi), Renāram Grantiņam (Ērberģe) un Latvijas dambretes savienības pārstāvim Vitautam Budreikam (galvenais tiesnesis) par ieguldīto darbu un veiksmīgu turnīra organizēšanu.

 

Dambretes turnīra priekšsacīkstes Ērberģē noslēdzās ar komandu „Gabuži” un „Sirsniņas” iekļūšanu ceturdaļfinālā. Sproģus ceturdaļfinālā pārstāvēja komanda „Krievānu ģimene” un Zalvi komanda „Tallina”, savukārt Pilskalni pārstāvēja komanda „Amanda” un Neretu- komanda „Kopā varam”.

 

Ceturdaļfināls Sproģos noslēdzās ar abu Ērberģes komandu („Sirsniņas” un „Gabuži”) iekļūšanu pusfinālā. Neretā rīkotajā pusfinālā iekļuva Pilskalnes komanda „Amanda” un Neretas komanda „Kopā varam”.

 

Dambretes turnīra finālspēles bija ļoti spraigas un sīvā cīņā 3.vietu ieguva Ērberģes komanda „Sirsniņas” uzvarot “Kopā varam”, 2.vieta – „Gabuži” un 1.vietu- zelta dambretes godalgu izcīnīja ģimene no Pilskalnes „Amanda”.

 

Pirmās un otrās vietas ieguvēji papildus jau pieminētajām balvām no A/S Virši A (50 EUR) un “Ģimenes restorāna Hercogs” (100 EUR), dāvanā ieguva iespēju apmeklēt Zinātnes centru „TehnoAnnas pagrabi”. 2. vietas ieguvēji- Ģimenes komanda „Gabuži” saņēma dāvanu karti 50 eiro vērtībā no “Ģimenes restorāns Hercogs un Zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” seansa apmeklējumu.

 

Pasākuma radošajā daļā, paralēli turnīram, katrā pasākuma norises vietā uzstājās Julgī Stalte ar folkloras draugu kopu “Skandinieki”, aicinot uz dejām un rotaļām. Bija iespēja nobildēties fotosienā ar devīzi „Laiks bērniem”, kur pāris sekunžu laikā tika izgatavota bildīte svētku tematikas rāmītī. Paši mazākie svētku svinētāji varēja darboties radoši mākslinieciskajā stūrītī- veidojot ceriņzieda piespraudes, apgleznojot akmentiņus, zīmējot un veidojot apsveikumus māmiņai. Ērberģē un Neretā darbojās Ivara un Ineses Mailīšu darināts un apgleznots koka karuselis ar Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas” motīvu.

Projekta ietvaros tiek izstrādāts tehniskais risinājums video kameru uzstādīšanai katrā bērnu rotaļu laukumā, lai nodrošinātu video tiešraides no blakus esošajiem pagastiem svētku dienā (dambretes spēles translēšanā) un arī turpmāk nodrošinātu saudzīgu attieksmi pret infrastruktūras objektiem laukumos.

Svētku diena bija bagāta ar pārdomātām aktivitātēm, pagastu rotaļu laukumi papildināti ar paliekošām vērtībām un novada pirmskolas izglītības iestādē “Ziediņš” un dienas centrā “Vālodzīte” āra laukumā izbūvētas jaunas šūpoles un rotaļu nami.

Vakara noslēgumā Neretas kultūras namā bija iespēja noskatīties Latvijas simtgades kinofilmu „Bille”, kuru svētku dalībnieki varēja apmeklēt bez maksas.