Nūjošanas entuziasti kuplā skaitā iepazīst dabas parka “Piejūra” vērtības

9. jūlijā interesentiem bija iespēja piedalīties nūjošanas pārgājienā, kurā īpaši gaidītas tika ģimenes ar bērniem. Pasākuma dalībnieki kopā ar nūjošanas instruktoru un vides ekspertu devās izzināt kājinieku maršrutu “Jūrtaka”, kurš Carnikavas novada teritorijā šķērso arī dabas parku “Piejūra”.

Aktivitāte notika projekta “Prāta un sirds laboratorija” ietvaros, kura mērķis ir apzināti uzrunāt vietējās ģimenes, akcentējot uzmanību daudzbērnu ģimenēm un piedāvāt izmēģināt pēc iespējas dažādas izzinošas, attīstošas aktivitātes bez dalības maksas. 

 

Šīs aktivitātes laikā interesenti tika apmācīti nūjošanas pamatsoļos, pēc tam sekoja nūjošanas pārgājiens, veicot daļu no kājāmgājēju ceļa, kas vietējā mērogā tiek popularizēts ar vārdu “Jūrtaka”, savukārt starptautiskā mērogā šo posmu atpazīs ar apzīmējumu “E9”, kas ir Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršruts no Portugāles līdz Igaunijai.

Kopbilde.jpg


Pārgājiena pievienotā vērtība bija vides eksperts, kas pārgājiena dalībniekus iepazīstināja ar sastaptajam dabas parka vērtībām mērojot maršrutu. Eksperte caur piemēriem dabā rosināja izpratni par to, kas ir biotops un ko tas nozīmē mums – dabas parka apmeklētājiem, kā arī iepazīstināja ar dabas parka “Piejūra” vērtībām – gan augiem, gan ainavām, gan parka reljefa ģeoloģiskajiem veidojumiem. Viens ir skaidrs, Piejūras dabas parks ir unikāla teritorija ar lielu bioloģisko daudzveidību, kas mums ir jāsargā, lai tas saglabātos tik pat skaists un vērtīgs arī nākamajām paaudzēm.


*Finansējumu aktivitātei Carnikavas novada pašvaldība ieguva Valsts Reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā “Ģimeņu atbalsta projektu konkursā pašvaldībām sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām”, kurā tika atbalstīts Carnikavas novada domes iesniegtais projekts “Prāta un sirds laboratorija”.


** Arī turpmāk projekta ietvaros plānotas dažādas aktivitātes, piemēram, dažādi orientēšanās pasākumi, piedzīvojumu pārgājieni. Projekta noslēgumā paredzēts īpašs ģimeņu godināšanas pasākums. Visi pasākumi projekta ietvaros ir bez maksas.