Pārgājiens ar uzdevumiem projekta “Prāta un sirds laboratorija” ietvaros

Bērni gandarīti par dalību pārgājienā ar uzdevumiem projekta “Prāta un sirds laboratorija” ietvaros.

Lai popularizētu tautas sporta aktivitātes, popularizētu aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu visai ģimenei Carnikavas novadā 16. septembrī, projekta "Prāta un sirds laboratorija" ietvaros tika organizēts pasākums "Pārgājiens ar komandas stiprināšanas uzdevumiem un noslēguma pasākumu pirtī".

Pārgājiena mērķis bija dot iespēju dalībniekiem paplašināt dalībnieku personīgo paziņu loku, piesaistīt sportiskām aktivitātēm jaunus dalībniekus, mēroties spēkiem ne tikai ātrumā, bet arī atjautībā, erudīcija un sadarbībā savas komandas ietvaros.

Pārgājiens notika Carnikavas novada teritorijā, speciāli marķētā distancē, kur bija ieplānotas 4 stacijas ar uzdevumiem, un katrā stacijā komanda varēja iegūt noteiktu punktu skaitu. Vispirms dalībnieki mērojās erudīcijā un atjautībā, tālāk pēc īpašām norādēm un apraksta komandai bija jāatrod mežā dižkoks, tam sekoja uzdevums atrast ātrāko atpakaļceļu, kur pirms finiša dalībniekus vēl gaidīja šķēršļu josla, kur dažus šķēršļus varēja vākt tikai bērni, bet dažus – tikai pieaugušie.

Visvairāk punktus un galveno balvu ieguva komanda “Smilgu Laši”, pārsvaru iegūstot erudīcijas un atjautības stacijā, komandas “Apvienotie”, “Zommeri” un “Gulētāji” atpalika tikai par pāris punktiem. Tomēr akcents šinī pasākumā vērsts uz saturīgu kopā pavadīšanas laiku ģimenēm ar bērniem, tāpēc visi dalībnieki saņēma balvu - uzmundrinošu našķi. Savukārt, pasākuma noslēgums bija paredzēts visiem dalībniekiem kopā, izbaudot pirti brīvā dabā.


Kopumā pasākuma organizatori ir gandarīti par sasniegto, jo gūtas pozitīvas atsauksmes no pasākuma galvenajiem dalībniekiem – bērniem, kā arī, ka dalībai pasākumā jau noslēguma daļā pievienojās arvien jaunas ģimenes, kas liecina, ka projektā izvirzītais mērķis ir sasniegts.


Pasākums finansēts no Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas "Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" projekta "Prāta un sirds laboratorija" ietvaros.


Pasākumu organizēja: Nodibinājums “Sautiņi”