Pārgājiens gar Garezeriem, jūru un Gauju

Lai popularizētu tautas sporta aktivitātes, popularizētu aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu visai ģimenei Carnikavas novadā 30. septembrī, projekta „Prāta un sirds laboratorija” ietvaros tika organizēts pārgājiens „Gar Garezeriem, jūru un Gauju”.

Pārgājiena mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar marķēto taku gar 3 Garezeriem (Ziemeļu, Vidus un Dienvidu), ar acīm baudīt skaisto dabu Carnikavas novadā Dabas parkā „Piejūra”.


Savu dalību pārgājienam pieteica 32 dalībnieki, no kuriem 15 bija bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Pārgājiena sākumā katrai ģimenei tika iedota maršruta karte. Dalībnieki iepazinās ar Ziemeļu Garezeru, no Vidus Garezera pa stigu devās pie jūras, pa ceļam apskatot Mazo Garezeriņu. Pēc jūras apmeklējuma sekoja atpūtas pauze, kuras laikā notika neliela viktorīna par dabas parkiem, Latvijas Nacionālajiem dabas parkiem un dabas rezervātiem. Balviņās bērni saņēma vecelīgos batoniņus.


Tālāk pārgājiena distance turpinājās pa nelielu taku līdz Vidus Garezeram un tad gar Dienvidu Garezeru. Dalībnieki tvēra gleznainos dabas skatus, baudīja rudenīgo dabu. Pēc Garezeriem pa ceļu pārgājiena dalībnieki nokļuva Gaujas ciemā, izejot tam cauri, nokļuva pie Gaujas, tālāk pa taciņām un celiņiem pāri Gaujas upei līdz SIA „Krupis”, kur pārgājiena dalībnieki baudīja garšīgo Soļanku un degustēja nēģus.


3 stundās pārgājiena dalībnieki noguruši, bet laimīgi bija veikuši 11km garu distanci gar Garezeriem dabas parkā „Piejūra”
Pasākums finansēts no Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas „Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” projekta „ Prāta un sirds laboratorija” ietvaros.


Pasākumu organizēja:
Orientēšanās klubs „Kāpa”