Pašvaldība ieguvusi finansējumu brīvā laika pavadīšanas punktu izveidei Carnikavas pamatskolā

Valsts Reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā “Ģimeņu atbalsta projektu konkursā pašvaldībām sadarbībā ar NVO” tika atbalstīts Carnikavas novada domes iesniegtais projekts “Prāta un sirds laboratorija”.

Īstenojot šo projektu, līdz nākamā mācību gada sākumam Carnikavas pamatskolā tiks izveidota bērniem un ģimenēm draudzīga, mūsdienīga un izglītojoša vide, ko īstenos trīs “brīvā laika pavadīšanas pieturās”. Projekta kopējās izmaksas ir 18 897,81 eiro, no tām 13 039,49 eiro ir valsts budžeta finansējums, 5858,32 eiro – Carnikavas novada domes līdzfinansējums.

 

Projekts iecerēts, lai pašvaldības sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) veidotu ģimenēm draudzīgu vidi, veicinātu sabiedrības līdzdalību un sekmētu pozitīvas attieksmes veidošanos, risinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumus pašvaldībās.
Šajās “pieturās” skolēni varēs jēgpilni pavadīt brīvo laiku gan starpbrīžos, gan pēc mācību stundu beigām gaidot, kad sāksies interešu izglītības vai sporta nodarbības, gan gaidot sabiedrisko transportu, kā arī brīvajā laikā kopā ar saviem ģimenes locekļiem (katru darbdienas pēcpusdienu no plkst. 16.00 līdz 21.00, iepriekš saskaņojot ar skolas administrāciju).

 

Pirmajā pieturā skolas 1. stāvā atradīsies ergonomisks, krāsains Kivikko pufu komplekts. Atsevišķās vietās būs izvietotas izzinošas, stratēģiskas, attīstošas un loģiku veicinošas galda spēles un Montesori materiālu klāsts.


Otrajā pieturā, kas atradīsies skolas augšējos stāvos, tiks uzstādīti divi strītbola grozi ar īpaši iekštelpām paredzētām bumbām, divi šautriņu mērķi ar mīkstām pielīpošajām bumbiņām un lielizmēra grīdas spēles, kas piemērotas izmantošanai gan telpās, gan ārā.

 

Trešajā pieturā, kas atradīsies Carnikavas pamatskolai piegulošā parka teritorijā, tiks izvietots āra sporta inventāra komplekts, kas būs ļoti noderīgs ne tikai skolēniem, bet arī visiem novada pusaudžiem un pat pieaugušajiem.


Sadarbībā ar Carnikavas novadā esošajām NVO – nodibinājumu “Sautiņi”, biedrībām “OK Kāpa” un “Nākotnes iela”, kuras ilgstoši un veiksmīgi darbojas Carnikavas novadā –, tiks organizētas izglītojošas un veselību veicinošas aktivitātes, kas piedāvā apgūt jaunas zināšanas un stiprina ģimenes saites.