Pie Carnikavas pamatskolas izveidots labirints

Lai popularizētu tautas sporta aktivitātes, popularizētu aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu visai ģimenei Carnikavas novadā projekta „Prāta un sirds laboratorija” ietvaros pie Carnikavas pamatskolas ir izveidots orientēšanās labirints ar 9 kontrolpunktiem.

 

Projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojumu orientēšanās takas un pārvietojama labirinta izveidei, lai varētu organizēt plašai publikai pieejamas orientēšanās sacensības, nodrošinot orientēšanās sporta veida ilgtspējīgu attīstību Carnikavas novadā. kā arī organizēt plašai publikai pieejamas skriešanas un slēpošanas sacensības. Iegādātais inventārs ir nodots Carnikavas pamatskolas brīva laika telpas “Prāta un sirds laboratorija” pasākumu organizēšanai.


Lai varētu izskriet Labirintu-kartes saņemamas pie skolas dežurantēm, sporta skolotājas Birutas Reides un skolotāja Edgara Indrāna.
Pasākums finansēts no Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas „Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” projekta „ Prāta un sirds laboratorija” ietvaros.


Pasākumu organizēja:
Orientēšanās klubs „Kāpa”

Pie skolas _Labirints.jpg