“Prāta un sirds laboratorijas” noslēgumā tapis “Ģimenes sirds portrets”

9. novembra vakarā Carnikavas pamatskolā pulcējās bērni kopā ar vecākiem, lai kopīgā spēļu pēcpusdienā un ar gleznošanas un koprades meistarklasi “Ğimenes sirds portrets” nosvinētu Carnikavā īstenotā pašvaldības projekta “Prāta un sirds laboratorija” noslēgumu.

Meistarklasi vadīja māksliniece Anda Daubure, un lieliskā gaisotnē jebkurš varēja mākslinieciski izpausties trīs veidos: jaunākie bērni ar mākslinieku eļļas krītiņiem izkrāsoja zīmējumus, ğimenes mākslinieces vadībā uzgleznoja savu kopīgo “sirds portretu”, ko pēc tam katrs paņēma līdzi uz mājām, kā arī visi dalībnieki kopā radoši izpaudās, apgleznojot Andas Daubures sagatavoto 5x1,6 m lielo “Prāta un sirds laboratorijas” ğimenes portretu.

 

Pēc mākslas nodarbībām jautrība sita augstu vilni, izmēģinot projekta īstenošanas gaitā iegādātās spēles, dažas no tām pat varēja spēlēt pa visu skolu. Savukārt aktīvākās ģimenes saņēma “Carnikavas goda ģimene” titulu.


Carnikavas novada izglītības speciāliste Antra Krasta, kas ir galvenā projekta virzītāja, uzsver, ka šī projekta galvenā mērķa grupa bija Carnikavas novada daudzbērnu ģimenes un ģimenes ar bērniem. Īstenojot projektu, ģimenēm bija iespēja bez maksas piedalīties “Prāta un sirds laboratorijas” piedāvātajās nevalstisko organizāciju organizētajās nometnēs, kā arī izglītojošās un veselību veicinošās aktivitātēs. Ir apgūtas jaunas zināšanas, stiprinātas ģimenes saites un, izmantojot iegādātās vērtīgās, kvalitatīvās un izglītojošajām galda spēles, kas arī pēc projekta noslēguma ir pieejamas Carnikavas pamatskolas bibliotēkā, bērni un ģimenes varēs radoši un jautri pavadīt brīvos brīžus skolā.

 

Jau vēstīts, ka projekta laikā notikuši gan izzinoši, gan piedzīvojumu pārgājieni, aktivitātes brīvā dabā, kā arī nometnes. Projekta ietvaros iegādāts daudzveidīgs spēļu un brīvā laika pavadīšanai nepieciešamais inventārs. Novadnieku ģimenes tika aktīvi uzrunātas, piedāvājot iespēju izmēģināt dažādās izzinošās un attīstošās aktivitātes, turklāt bez dalības maksas.

 

Finansējumu visām aktivitām Carnikavas novada pašvaldība ieguva Valsts Reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā “Ģimeņu atbalsta projektu konkursā pašvaldībām sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām”, kurā tika atbalstīts Carnikavas novada domes iesniegtais projekts “Prāta un sirds laboratorija”.