Projekti, ko Dobelē realizēs NVO konkursa ietvaros

Plānotās aktivitātes Dobeles novada projektā mērķprogrammā "Ģimeņu atbalsta projketu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO".

Dobeles novadā projekta “Labvēlīgas vides veidošana Dobeles novada ģimenēm un bērniem” ietvaros plānotās aktivitātes:

 

No 18.06. – 21.06.2018. Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra aktivitāšu mājā “Zaļkalni” notiks dienas nometne daudzbērnu ģimeņu bērniem (vecums 6-16 gadi, skaits 20). Nometnes programma būs vērsta uz latviskajām tradīcijām, gadskārtu iepazīšanu, Vasaras Saulgriežu svinēšanu un ģimenes kā vērtības apzināšanos. Nometnes pēdējās dienas vakarā 21.06.2018. bērniem un nometnes darbiniekiem pievienosies vecāki un visi kopā svinēs Vasaras Saulgriežus ar dziesmām, dejām, rituāliem un ugunskuru. Kopējais dalībnieku skaits – 40 (bērni, vecāki, darbinieki). Nometni organizēs biedrība “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” sadarbībā ar biedrību “Taurenīši”.


Sadarbībā ar Dobeles novada Bāriņtiesu, biedrībām “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” un “Taurenīši ” 1. septembrī, Zinību dienā Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra aktivitāšu mājā “Zaļkalni” tiks organizēts audžu un aizbildņu ģimeņu (kopskaitā 59 ģimenes) godināšanas pasākums. Pasākuma laikā tiks atklāts projektā izveidotais rotaļu laukums.


Projektā ir plānots izveidot rotaļu laukumu un labiekārtot sporta laukumu Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra aktivitāšu mājā “Zaļkalni”, nodrošinot ģimenēm un bērniem draudzīgu vidi un atbilstošu infrastruktūru nometņu un dažādu pasākumu organizēšanai. Laukumu paredzēts izveidot no jūnija līdz augustam. Laukuma atklāšana ir paredzēta 1. septembrī, Zinību dienā audžu un aizbildņu ģimeņu godināšanas pasākuma ietvaros.