Talsu novada sarūpētās aktivitātes ģimenēm ar bērniem

Talsu novada pašvaldībā "Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" ietvaros tiek realizēts projekts "Radošā terase Pastendē - vieta, kur ģimenēm pulcēties".

Noslēgumam tuvojas terases būvniecība un tiek plānoti pieci pasākumi ģimenēm projekta ietvaros:

1.Ģimeņu talka "Kopīgs darbs, kopīga atpūta" 24.augustā plkst.17.00
Pēc būvniecības pabeigšanas, vietas labiekārtošanā tiks iesaistītas ģimenes ar bērniem, un tiks organizēta talka – “Kopīgs darbs, kopīga atpūta”. Tās praktiskajā daļā ģimenes (vecāki un bērni) tiks iesaistītas vides objektu pilnveidošanā – puķu podu apgleznošanā. Mazākajiem bērniem plānota radošā darbnīca ar iespēju apgleznot mazus puķu podiņus, ko novietot izstādē uz terases. Pasākums noslēgsies ar pikniku.

2.Atklāšanas pasākums Tēva dienā – “Tētis mans – pasaulē vislabākais!” 7. septembrī. Pasākuma vadītājs organizēs spraigas, atjautīgas un radošas sacensības tētiem individuāli, kopā ar bērniem un ģimenēm. Terasi izmantojot kā skatuvi, notiks neliels koncerts. SIA “Dziesmu skola” bērni un vadītāja iesaistīs ģimenes skanošu žestu partitūru veidošanā. Tieši tā, visiem kopā, izsakot ar ķermeņa kustībām prieku, laimi un attiecības, tiks izveidota pašu radīta muzikāla glezna, jautrs priekšnesums. Pasākuma noslēgumā visi būs aicināti baudīt saimes zupu no lielā katla, svētku kliņģeri un piedalīties kopīgās rotaļās.

3.Dzejas dienu pasākums – “Pulkā pulcējas prieks” 19. septembrī. Uz pasākumu ir ielūgta pazīstamā Talsu novada dzejniece Maija Laukmane kopā ar muzicējošu novada dzejnieku. Mazliet dzejas, improvizācijas spēles, kustība un mūzika – dzejniece visas paaudzes iesaistīs tūlītējā tekstu radīšanā. Dzejas dienu noskaņā ģimenes pie siltas tējas tases kopā pavadīs rudens vakaru Radošajā terasē.

4.Kr.Barona jubilejas mēnesī - folkloras vakars “Spēlēju, dancoju!” 12. oktobrī. Lai stiprinātu latvisko pašapziņu un mācītu latviešu tautas dančus, tautasdziesmas un rotaļas, projektā piedalās biedrības “Talsu folkloras kopa” un “Spriganis”, kas ģimenes iesaistīs aktīvā līdzdarbībā. Jauniešu kluba “Kontakts” aktīvisti jau iepriekšējā dienā kopā ar mammām BLPJAC virtuvē izceps cepumus pēc vecmāmiņu receptēm, ko ar piparmētru tēju piedāvāt pasākuma apmeklētājiem pēc aktīvajām nodarbēm.

5.Latvijas simtgadei – “Stipras ģimenes – mūsu Latvijai!” 9. novembrī. Lāpu gājienā no PII “Ķipars” uz Radošo terasi dosies bērni kopā ar ģimenēm, kur notiks tikšanās ar Jaunsardzes instruktoru un viņa muzikālo daudzbērnu ģimeni. Kopīgi nodziedātā Latvijas Republikas valsts himna, ievadīs gaidāmo Latvijas simtgades svētku noskaņā.

 

Pasākumi notiks Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendē jaunuzceltajā Radošajā terasē pie Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra adresē - Skolas iela 1, Pastende.