Valdlaučos un Ķekavā veidos bērniem labvēlīgu infrastruktūru

Ķekavas novada pašvaldība, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām - nodibinājumu “Ķekavas novada fonds” un biedrību “Solis Tuvāk”, saņēmusi apstiprinājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu konkursā iesniegtajam projektam „Daudzbērnu ģimenēm labvēlīgu savstarpējo attiecību motivējošas vides izveide Valdlaučos un Ķekavā”.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot drošu, labiekārtotu rotaļu un atpūtas zonu, blakus jau esošai sporta zonai un priežu audzei Valdlaučos. Tiks uzstādīti divi lielie rotaļu kompleksi - viens lielākiem bērniem un pusaudžiem, otrs rotaļu komplekss būs paredzēts pašiem mazākajiem, kas tikko sākuši staigāt vai pat vēl rāpo.

 

Savukārt, Ķekavas parkā plānots izvietot vingrošanas elementu grupu, ko sportiskām aktivitātēm varēs izmantot gan daudzbērnu ģimenes, gan ikviens novada iedzīvotājs. Vingrošanas elementu zonā ieplānota soļošanas trenažiera, kāju preses trenažiera, gūžu trenažiera, spēka un lokanības trenažiera, roku un krūšu trenažiera, kā arī skriešanas trenažiera uzstādīšana.

 

Rotaļu zonas izveide Valdlaučos un vingrošanas elementu ierīkošana Ķekavas parkā plānota laika posmā no jūlija līdz septembrim.

 

Kā otra projekta aktivitāte paredzēta novada daudzbērnu ģimeņu sadraudzības nometne. Nometnes pamatdoma ir apvienot ap 40 daudzbērnu ģimenes veicot sportiskas un cita veida kopīgas aktivitātes, tādējādi saliedējot un vienojot ģimenes kopīgiem mērķiem novada attīstībā. Nometnē tiks aicinātas piedalīties daudzbērnu ģimenes, paredzot pasākumus 2018./2019. mācību gada rudens brīvlaikā.

Projekta mērķa grupa ir daudzbērnu ģimenes, kas Ķekavas novadā pēc publiski pieejamiem datiem ir 334 ģimenes, kurās aug 1065 bērni, kā arī ikviens novada iedzīvotājs.

 

Kopējais projekta budžets ir 41200 eiro, no valsts budžeta tiks piesaistīti 20 000 eiro, pārējo finansējumu segs no pašvaldības budžeta.

Konkurss tika organizēts Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros.