Aicinām uz publisko diskusiju “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gatavojoties starptautiskajam forumam “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”, organizē publisku diskusiju ciklu, lai apspriestu Latvijas ģimenēm aktuālus jautājumus. Diskusija “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai” notiks Ādažos 11. jūlijā plkst. 10.00.

Publisko diskusiju ietvaros plānota Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai, tādēļ otrajā diskusijā “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai” paredzēts apspriest tādus jautājumus: racionālākie risinājumi bērna pieskatīšanai no 1,5 līdz 3 gadu vecumam, publiskā un privātā partnerība bērna pieskatīšanā, to riski un ieguvumi, pašvaldību atbildība bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā u.c.

 

“Beidzot Latvijā ir jāatrisina pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas jautājums. Skumīgi, ka problēma ar bērnudārzu rindām daudzās pašvaldībās ir identificēta jau pirms vairākiem gadiem, tomēr joprojām nav atrisināta. Ģimenes maksā nodokļus, dzīvo šajā valstī, taču ne vienmēr saņem pienācīgu atbalstu bērna pieskatīšanas jomā - tā tas nedrīkst ilgāk turpināties,” teic Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, “Strādājot pie bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanas, vienlaikus jāuzrauga pakalpojuma kvalitāte, proti, vai pirmsskolas izglītības iestāde patiešām sniedz kvalitatīvu pakalpojumu? Problēmu nedrīkst risināt tikai mehāniski, vienlaikus ir jādomā par kvalitatīvu izpildījumu. Tas attiecas arī uz pagarināto grupu nodrošināšanu sākumskolā.”

 

Diskusijā piedalīties aicināti visi interesenti, jo ikvienam būs iespēja uzdot sev aktuālo jautājumu.

 

Publiskajā diskusijā plānots runāt par šādiem jautājumiem:
Racionālākais piedāvājums bērnu pieskatīšanai no 1,5 – 3 g vecumam;
MK noteikumu Nr. 709 par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu segšanu atbilstība realitātei;
Privātā izglītības pakalpojuma piedāvājuma riski / plusi, ierobežojumi;
Publiskās privātās partnerības iespējas;
Pašvaldību atbildība;
VARAM uzraudzība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā;
Nākamā plānošanas perioda ES fondu līdzekļu piesaiste pakalpojuma nodrošināšanai.

 

Publiskajā diskusijā plānoti šādi dalībnieki:
“Latvijas Goda ģimenes gads” vadības grupas vadītāja / diskusijas moderatore Elīna Treija;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits;
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks;
Labklājības ministrija;
Izglītības un zinātnes ministrija;
Pierīgas pašvaldību apvienība;
Latvijas Privāto pirmsskolas biedrība;
Latvijas vecāku organizācijas „Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa–Smildziņa;
Ķekavas novada pašvaldība – aukļu dienesta uzturētāji;
Vadītājas vietniece Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma;
Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas galvenā speciāliste Vera Kļaviņa.

 

Uz diskusiju vēl aicināti: Latvijas Vecāku kustība; Ādažu novada Attīstības un investīciju daļas pārstāve Inga Pērkone, Veselības ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējās koordinācijas jautājumu risināšanas darba grupa, Mārupe novada pašvaldība – PPP īstenotāji, Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA), Vecmāmiņu kontaktbirža, Vecāku alianse.

Diskusijas norises vieta: Ādažu kultūras centrs, Gaujas iela 33a.
Diskusijas norises laiks: trešdiena, 11.jūlijs, plkst.10:00 – 11:30.

 

Publisko diskusiju ietvaros plānota Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai. Lai izsvērti veidotu rekomendāciju sarakstu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Demogrāfisko lietu centru līdz 1. augustam plāno rīkot kopā trīs publiskās diskusijas. 27. jūnijā Valmierā notika publiskā diskusija “Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem”. Savukārt 18. jūlijā visi aicināti uz diskusiju “Ģimeņu un bērnu psihiskā veselība”.

 

Par starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”
Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” īstenošanas ietvaros ir paredzēts rīkot starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”, kas norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā šā gada 9. un 10. augustā. Foruma mērķis ir veicināt ģimenes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā un sekmēt ģimenes atbalsta politikas attīstību Eiropā un Latvijā. Forumā aicināti piedalīties 300 pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām. Uzstāsies par ģimenes politiku atbildīgās augsta līmeņa amatpersonas un politiķi no vairākām Eiropas valstīm. Foruma patrons ir Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents. Savu dalību ir apstiprinājis Eiropas Parlamenta viceprezidents Zdzislavs Krasnodebskis, Ungārijas ģimenes politikas valsts ministre Katalina Novaka un Polijas labklājības ministre Elžbete Rafalska, kā arī Somijas, Igaunijas, Slovēnijas u.c. valstu Labklājības ministriju pārstāvji.


Par Latvijas Goda ģimenes gadu
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: “Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Latvijas Goda ģimenes gadā ir plānoti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, kā arī ir iecerētas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tās bērniem, tāpēc ne tikai vārdos, bet arī darbos jāapliecina – laiks bērniem! Vairāk informācijas: https://www.laiksberniem.lv, Facebook.com/GodaGimenesGads, Instagram/GodaGimenesGads.
Atbildīga institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.