Aicinām uz diskusiju par ģimenes un bērna vērtību stiprināšanu skolās

26. jūlijā plkst. 11.00 Olainē notiks diskusija “Ģimenes un bērna vērtības stiprināšana un nākamās paaudzes vecāku sagatavošana jaunajā izglītības saturā”. Publisku diskusiju ciklu, lai apspriestu Latvijas ģimenēm aktuālus jautājumus, organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gatavojoties starptautiskam forumam “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”.

 

Publisko diskusiju ietvaros iecerēta Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai, tādēļ trešajā cikla diskusijā plānots runāt par skolas lomu ne tikai dažādu kompetenču un sociālo prasmju attīstībā, bet arī vērtību nostiprināšanā, atbildības par fizisko un garīgo veselību veidošanā u.c. jautājumiem.

Nodibinājuma “Nākotnes fonds” vadītājs, publicists Otto Ozols atgādina, ka “skolai un bērnu vecākiem ir ne tikai jāatrod kopīga valoda, bet arī jāspēj būt uz viena kopīga izpratnes viļņa. Cieņpilns dialogs, konstruktīva sadarbība – tie ir atslēgas vārdi mūsu bērnu veiksmīgam ceļam uz skolu. Tāpēc ir būtiski kopīgi saprast, kā runājam un mācām tik svarīgo izpratni par pamata vērtībām. Vai tās ir tikai sociālās prasmes vai kaut kas daudz vairāk?”

Viens no sarunas dalībniekiem, mācību centra “Cilvēkam” treneris Zuarguss, uzsver: “Ir viens vārds, kas nāk prātā, ja runa ir par jebkuru, kurš šobrīd ir kontaktā ar bērniem. Šis vārds ir “atbalsts”. Strādājot ar skolotājiem dažādos mācību kursos, redzu, ka viņiem vajag palīdzēt šajos nevienkāršajos laikos, jo skolotāju vidū ir ļoti liels izdegšanas (pat depresijas) līmenis. Un pilnīgi tas pats ir arī ar vecākiem. Arī viņiem vajag atbalstu – gan ar stresa vadības, motivēšanas, gan komunikācijas metodēm, kas palīdz skrienošajā ikdienā gan būt par labu piemēru bērniem, gan pašiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Šīs metodes skolā nemācīja un joprojām nemāca nevienam. Bet jo sevišķi vecākiem tās ir vajadzīgas kā svaigs gaisa malks. Atbalsts, lai gan vecākiem, gan bērniem būtu pilnvērtīga dzīve.”

Diskusijā piedalīties aicināti visi interesenti, jo ikvienam būs iespēja uzdot sev aktuālo jautājumu un izteikt viedokli.

 

Norises vieta: Olaines 1. vidusskolas bibliotēka, Zeiferta iela 4, Olaine.
Norises laiks: ceturtdiena, 26. jūlijs, plkst. 11.00–12.30.

 

Publiskajā diskusijā plānots runāt par šādiem jautājumiem:
Kompetences, sociālās prasmes, bet vai arī vērtības?
Bērnu reālā pieredze un ģimenisko vērtību cildināšana.
Dzimumu sabalansētības nepieciešamība izglītības sistēmā.
Skolas un vecāku mijiedarbība vērtību nostiprināšanā.
Skolas loma izpratnes un atbildības veidošanā par fizisko un garīgo veselību.

 

Publiskajā diskusijā plānoti šādi dalībnieki:
moderators – nodibinājuma “Nākotnes fonds” vadītājs, publicists Otto Ozols;
Valsts izglītības un satura centra “Skola 2030” veidotāji Ansis Nudiens un Miks Dzenis;
Pārresoru koordinācijas centra ekspertu platformas “Demogrāfijas lietu centrs” pārstāvji;
Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa;
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga;
pašvaldību pārstāvji;
mācību centra “Cilvēkam” treneris Zuarguss;
“Latvijas Goda ģimenes gada” vadības grupas vadītāja Elīna Treija;
BKUS Diagnostiskās radioloģijas dienesta vadītāja, radioloģe Ilze Apine;
Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis;
Latvijas Dūlu apvienības valdes priekšsēdētāja Inga Liepa-Babure.

Lai izsvērti veidotu rekomendācijas Eiropas mēroga platformai ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai, šī ir jau trešā diskusija, ko rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Demogrāfisko lietu centru. 27. jūnijā Valmierā notika publiskā diskusija “Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem”. Savukārt 11. jūlijā Ādažos bija diskusija “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai”.


Par starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”
Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” īstenošanas ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā šā gada 9. un 10. augustā notiks starptautiskais forums “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”. Foruma mērķis ir veicināt ģimenes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā un sekmēt ģimenes atbalsta politikas attīstību Eiropā un Latvijā. Forumā aicināti piedalīties 300 pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām. Uzstāsies par ģimenes politiku atbildīgās augsta līmeņa amatpersonas un politiķi no vairākām Eiropas valstīm. Foruma patrons ir Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents. Savu dalību ir apstiprinājis Eiropas Parlamenta viceprezidents Zdzislavs Krasnodebskis, Ungārijas ģimenes politikas valsts ministre Katalina Novaka un Polijas labklājības ministre Elžbete Rafalska, kā arī Somijas, Igaunijas, Slovēnijas u.c. valstu Labklājības ministriju pārstāvji.

 

Par Latvijas Goda ģimenes gadu
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: “Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Latvijas Goda ģimenes gadā ir plānoti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, kā arī ir iecerētas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tās bērniem, tāpēc ne tikai vārdos, bet arī darbos jāapliecina – laiks bērniem! Vairāk informācijas: https://www.laiksberniem.lv, Facebook.com/GodaGimenesGads, Instagram/GodaGimenesGads.

Atbildīga institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.