Diskusija: Pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība bērniem līdz sākumskolas pabeigšanai. FOTO

11. jūlijā Ādažos notika publiskā diskusija "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai". Diskusiju rīkoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gatavojoties starptautiskajam forumam "Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību", lai apspriestu Latvijas ģimenēm aktuālus jautājumus.

Publisko diskusiju ietvaros plānota Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai, tādēļ otrajā diskusijā “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai” apsprieda tādus jautājumus: racionālākie risinājumi bērna pieskatīšanai no 1,5 līdz 3 gadu vecumam, publiskā un privātā partnerība bērna pieskatīšanā, to riski un ieguvumi, pašvaldību atbildība bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā u.c.

Lai izsvērti veidotu rekomendāciju sarakstu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Demogrāfisko lietu centru līdz 1. augustam kopā plāno rīkot kopā trīs publiskās diskusijas. 27. jūnijā Valmierā notika publiskā diskusija “Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem”. 

 

Par starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”
Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” īstenošanas ietvaros ir paredzēts rīkot starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”, kas norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā šā gada 9. un 10. augustā. Foruma mērķis ir veicināt ģimenes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā un sekmēt ģimenes atbalsta politikas attīstību Eiropā un Latvijā. Forumā aicināti piedalīties 300 pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām. Uzstāsies par ģimenes politiku atbildīgās augsta līmeņa amatpersonas un politiķi no vairākām Eiropas valstīm. Foruma patrons ir Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents. Savu dalību ir apstiprinājis Eiropas Parlamenta viceprezidents Zdzislavs Krasnodebskis, Ungārijas ģimenes politikas valsts ministre Katalina Novaka un Polijas labklājības ministre Elžbete Rafalska, kā arī Somijas, Igaunijas, Slovēnijas u.c. valstu Labklājības ministriju pārstāvji.


Par Latvijas Goda ģimenes gadu
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: “Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Latvijas Goda ģimenes gadā ir plānoti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, kā arī ir iecerētas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tās bērniem, tāpēc ne tikai vārdos, bet arī darbos jāapliecina – laiks bērniem! Vairāk informācijas: https://www.laiksberniem.lvFacebook.com/GodaGimenesGadsInstagram/GodaGimenesGads.
Atbildīga institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.