Notiks forums „Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”

Latvijā 9. un 10 augustā gaidāms forums “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Tā mērķis ir veicināt ģimenes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā un sekmēt ģimenes atbalsta politikas attīstību Eiropā un Latvijā, kā arī aktualizēt Eiropas Savienībā (ES) mazo nāciju izmiršanas draudus un sekas.

Tuvākajās desmitgadēs paredzamas būtiskas pārmaiņas Eiropas demogrāfiskajos procesos. Dzimstības samazināšanās, sabiedrības novecošanās un migrācija tuvākajā laikā var kļūt par nopietnu šķērsli ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas ekonomiskajai izaugsmei. Pēdējo 15 gadu laikā Latvijas iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz 18 gadiem ir samazinājies par 40%.

Apzinoties, ka demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās ir daudzu Eiropas valstu attīstības izaicinājums, ģimeņu stiprināšana, to dzīves kvalitātes un sociālā nodrošinājuma uzlabošana ir jāizvirza par svarīgāko Eiropas valstu prioritāti.

 

Katrai valstij ir sava pieredze un savi nākotnes redzējumi. Dažas valstis demogrāfijas un sociālās politikas jomā ir sasniegušas apbrīnojamus panākumus, savukārt citas pamatoti runā par dziļu krīzes situāciju. Ir pienācis laiks vispirms domāt par bērniem – personiski, valstiski un starptautiski –, kā arī dalīties ar zināšanām un pārdomāt kopīgos mērķus. Ar kopēju izpratni un savstarpēju atbalstu mēs varam radīt vidi, kurā varēs droši un pārliecinoši justies mūsu bērni.

 

Foruma “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību” gaitā notiks labās prakses apzināšana un pieredzes apmaiņa par ģimenes politikas attīstības iespējām un atbalsta instrumentiem Eiropā. Kopīgiem spēkiem, apvienojot dažādu valstu pieredzi un praksi, tiks izstrādāta platforma veiksmīgākai ģimenes politikas attīstībai Latvijā un Eiropā, kā arī apkopoti priekšlikumi mērķtiecīgiem ģimenes atbalsta instrumentiem. Forumā uzaicinātie runātāji palīdzēs identificēt iespējamos ES institūciju atbalsta mehānismus visu ES nāciju saglabāšanas politikai.

 

Plānots, ka forums pievērsīs sabiedrības uzmanību problēmām, par kurām diskutēts forumā, sekmēs sabiedrības attieksmes maiņu, veicinot izpratni par ģimenes un bērnu vērtību, rezultātā tiks izstrādāti ieteikumi ģimenes atbalsta politikas attīstībai Eiropā, kā arī panākta ES institūciju izpratne par tūlītējas rīcības nepieciešamību.