Notikusi diskusija par ģimenes un bērna vērtību stiprināšanu skolās. FOTO

26. jūlijā Olainē notika diskusija “Ģimenes un bērna vērtības stiprināšana un nākamās paaudzes vecāku sagatavošana jaunajā izglītības saturā”. Publisku diskusiju ciklu, lai apspriestu Latvijas ģimenēm aktuālus jautājumus, organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gatavojoties starptautiskam forumam “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”.

Publisko diskusiju ietvaros iecerēta Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai, tādēļ trešajā cikla diskusijā runāja par skolas lomu ne tikai dažādu kompetenču un sociālo prasmju attīstībā, bet arī vērtību nostiprināšanā, atbildības par fizisko un garīgo veselību veidošanā u.c. jautājumiem.

 

Lai izsvērti veidotu rekomendācijas Eiropas mēroga platformai ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai, šī bija jau trešā diskusija, ko rīkoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Demogrāfisko lietu centru. 27. jūnijā Valmierā notika publiskā diskusija “Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem”. Savukārt 11. jūlijā Ādažos bija diskusija “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai”.


Par starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”
Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” īstenošanas ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā šā gada 9. un 10. augustā notiks starptautiskais forums “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”. Foruma mērķis ir veicināt ģimenes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā un sekmēt ģimenes atbalsta politikas attīstību Eiropā un Latvijā. Forumā aicināti piedalīties 300 pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām. Uzstāsies par ģimenes politiku atbildīgās augsta līmeņa amatpersonas un politiķi no vairākām Eiropas valstīm. Foruma patrons ir Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents. Savu dalību ir apstiprinājis Eiropas Parlamenta viceprezidents Zdzislavs Krasnodebskis, Ungārijas ģimenes politikas valsts ministre Katalina Novaka un Polijas labklājības ministre Elžbete Rafalska, kā arī Somijas, Igaunijas, Slovēnijas u.c. valstu Labklājības ministriju pārstāvji.

 

Par Latvijas Goda ģimenes gadu
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: “Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Latvijas Goda ģimenes gadā ir plānoti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, kā arī ir iecerētas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tās bērniem, tāpēc ne tikai vārdos, bet arī darbos jāapliecina – laiks bērniem! Vairāk informācijas: https://www.laiksberniem.lvFacebook.com/GodaGimenesGadsInstagram/GodaGimenesGads.

Atbildīga institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.