Pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība bērniem līdz sākumskolas pabeigšanai

11. jūlijā Ādažos notika publiskā diskusija "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai". Diskusiju rīkoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gatavojoties starptautiskajam forumam "Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību", lai apspriestu Latvijas ģimenēm aktuālus jautājumus.

Latvijas radio 1 raidījumam "Pēcpusdiena" "Latvijas Goda ģimenes gada" vadības grupas vadītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta koordinatore Elīna Treija pastāstīja, ka Latvijas simtgades gads ir pasludināts arī par Goda ģimenes gadu, līdz ar to šajā gadā īpaši tiek domāts par ģimenēm ar vairāk bērniem, tādēļ arī 9. un 10. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīkos starptautisku forumu "Laiks bērniem! Ceļā uz ģimeni draudzīgāko sabiedrību".

 

Konferencē piedalīties aicinātas Eiropas Savienības valstis un tās Skandināvijas valstis, kas neietilpst Eiropas Savienībā, lai tās dalītos labajā pieredzē, kas veiksmīgi darbojas pie viņiem, un lai veidotu rekomendāciju platformu pilnam ģimeņu ar bērniem atbalstam. Rekomendācijās plānots iezīmēt atbalsta mehānismus, kas būtu nepieciešami no valsts un pašvaldību puses, gan arī sabiedrības puses attieksmes ziņā.

 

E. Treija norādīja, lai arī Latvijā dažādu problēmu netrūkst, valsts un pašvaldības tomēr ir dāsnas pret ģimenēm ar bērniem. Esot dažādi piemēri, kas rezultējušies labos demogrāfijas rādītājos, salīdzinot ar Vakareiropu. Piemēram, Latvijā šobrīd ir visvairāk daudzbērnu ģimeņu procentuāli pret visām ģimenēm ar bērniem.

 

"Runājot par bērnudārzu rindām, mēs šo jautājumu skatām plašāk - bērnu pieskatīšanas pakalpojums ir ļoti būtisks ģimenes un darba sabalansētībai, vēlmei radīt ģimeni un ne tikai vienu, bet vairākus bērnus. Tajā pašā laikā neatsakoties no iespējas pašrealizēties, veidojot karjeru, atpūšoties, veltot laiku sev, dzīvesbiedram, hobijiem. Tā ir arī iespēja neieslīgt nabadzības slazdā, jo dod iespēju pelnīt abiem vecākiem, tajā pašā laikā turpināt audzināt vairākus bērnus," skaidroja E. Treija.

Un tas esot iemesls, kādēļ ir jākoncentrējas uz bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanu.

E. Treija piekrīt, ka Latvijā problēma ir tajā ziņā, ka likums paredz nodrošināt visiem bērniem vienlīdzīgu iespēju izmantot pašvaldības nodrošinātu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu no bērna 1,5 gadu vecuma, taču realitātē joprojām daudzi bērni gaida rindā.

 

Stāstot par notikušo diskusiju "Latvijas Goda ģimenes gada" vadības grupas vadītāja stāstīja, ka tajā runāts, kā ar esošajiem līdzekļiem aptvert pēc iespējas lielāku pakalpojuma saņēmēju, proti, ģimeņu ar bērniem loku. Kā būtiska problēma tika minēta pagarināto grupu nodrošināšana sākumskolās. 

 

Nebūšanas bērnu pieskatīšanā ir gadiem apzinātas, visi par tām zina, bet gadiem tā arī nav radušies labi risinājumi. "Taču šī diskusija bija vērtīga ar to, ka kopā bija sanākuši dažādo jomu speciālisti, lai kopīgi runātu, dalītos pieredzē. Un kopumā ir sajūta, ka cilvēki ir beidzot gatvi sanākt kopā, diskutēt un atlasīt tos labos domugraudus," reģionālās diskusijas uzteica Inga Akmentiņa-Smildziņa.