Lektori

Starptautiskajā forumā "Laiks Bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību" uzstāsies lektori, daloties pieredzē un aktualizējot jautājumus, kas nepieciešams, lai sabiedrība kļūtu draudzīgāka ģimenēm ar bērniem.

jitka.pngJitka Hoštjālkova ir Ģimeņu politikas daļas vadītāja Čehijas Darba un sociālo lietu ministrijā. Viņas galvenā darbības joma ir ģimeņu politika, it īpaši bērnu aprūpes un dzimumu vienlīdzības jautājumi. Ir piedalījusies Ģimenes politikas stratēģijas izstrādē, ko valdībā apstiprināja 2017. gadā. Ir Jaunatnes kameras dalībniece un darbojas Izglītības ministrijas padomdevēju institūcijā. Hoštjālkova ir arī ceļā uz filozofijas doktora grāda iegūšanu publiskās un sabiedrības politikas jomā Prāgas Universitātē. 

 

Laszlo Marki_2.jpgLāslo Marki ir matemātiķis, Alfrēda Rēņi Matemātikas institūta, Ungārijas Zinātnes akadēmijas pētniecības emeritētais profesors. Veic vairākas funkcijas Ungārijas un starptautiskās matemātikas kopienas labā, no 1992. līdz 2000. gadam bijis Eiropas Matemātikas kopienas viceprezidents, no 2000. līdz 2004. gadam – Nacionālās daudzbērnu ģimeņu asociācijas prezidents, no 2004. līdz 2014. gadam – viceprezidents, no 2014. līdz 2018. gadam – prezidents. Šobrīd Goda prezidents Eiropas Daudzbērnu ģimeņu konfederācijā. Marki ar sievu ir 4 bērni un 14 mazbērni. Kopš 1989. gada ir aktīvs dalībnieks Nacionālajā daudzbērnu ģimeņu asociācijā. Bijis viens no galvenajiem ģimeņu kongresu organizatoriem asociācijā no 1992. līdz 2006. gadam. Kopš 1994. gada pārstāvējis asociāciju dažādās starptautiskās organizācijās. Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācijā 2007. gadā organizēja kopēju aktivitāti kopā ar 12 Eiropas līmeņa federācijām saistībā ar ģimenēm, lai piesaistītu Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta uzmanību tam, lai bērnu audzināšanai nepieciešamajām precēm pieļautu zemāku PVN likmi.

 

lizpro.jpgLiza Gosme ir divu mazu dumpinieču (3 un 7 gadi) mamma un COFACE „Eiropas ģimenes” (www.coface-eu.org) direktore. COFACE ir 58 uzņēmumu no 23 valstīm tīkls, kas veicina labklājību, veselīgu dzīvošanu un ģimeņu un to locekļu drošību mūsdienu mainīgajā sabiedrībā. Gosme ir Eiropas Savienības sociālās politikas analītiķe ar 15 gadu pieredzi ES jautājumos par civilo sabiedrību organizāciju interesēm. Strādājusi kopā ar ES institūcijām, palīdzot veidot sociālās politikas arhitektūru Eiropā, uzraudzījusi galvenās sistēmas, kā, piemēram, ES sociāli atvērto koordinācijas metodi, ES Semestri, ES Strukturālos un ieguldījumu fondus, ES publisko iepirkumu regulas, ES pilsētu programmu, ES-SILC uzraudzību 2011. gada populācijas un mājokļu skaitīšanas gatavošanās procesā, piedalījusies galveno iesaistīto pušu konsultatīvajās grupās par šiem dažādajiem aspektiem. Strādājusi arī ar valstu valdībām un vietējām autoritātēm visā Eiropā, atbalstot efektīvu politiku izveidi, lai mazinātu un novērstu bezpajumtniecību. Pašlaik vada COFACE komandu Briselē, kas cīnās par regulām un noteikumiem, kas dod iespēju ģimenēm un to locekļiem gūt labumu no finansiālajiem resursiem, pieejamajiem kvalitatīvajiem pakalpojumiem un adekvātas laika organizācijas, lai varētu dzīvot un baudīt ģimenes dzīvi mierā un harmonijā. 

 

Devaux Axelle.jpgAksele Devauksa ir Briseles biroja vadītāja vietniece, vecākā analītiķe „RAND Europe”. Viņai ir maģistra grāds Eiropas studijās Lilles Zinātnes un tehnoloģiju universitātē. Viņas pētījumi galvenokārt fokusējas uz izglītības politiku ar konkrētu interesi izglītības tehnoloģijās un par to, kādu atbalstu tās sniedz jūtīgiem skolēniem. Ir strādājusi ar ES institūcijām 13 gadu un vadījusi vairāku ES politiku un programmu izvērtēšanu un ieviešanu. Pirms „RAND Europe” strādājusi „Deloitte Consulting” un „ICF International”. Ieguvusi grādu jurisprudencē Lilles universitātē. Piedalījusies studentu mobilitātes programmā sadarbībā ar Varvikas un Zārbrikenes universitātēm, kas deva viņai iespēju apgūt ES jurisprudenci no vairākiem skatupunktiem. Viņai ir arī maģistra grāds Eiropas studijās Lilles universitātē. 

 

Niclas_Jacobson.jpgNiklass Jākobsons dzimis 1966. gada 9. martā. Ieguvis bakalaura grādu politiskajās zinātnēs Upsalas Universitātē. Kopš 1992. gada ieņēmis dažādas pozīcijas zviedru valdībā, piemēram, Ārlietu ministrijā vai Veselības un sociālo lietu ministrijā. No 2004. līdz 2010. gadam strādājis ar jautājumiem, kas saistīti ar publiskajiem pakalpojumiem. 2008. gadā kļuvis par administratīvo vadītāju komisijai, kas gatavoja minimālās kompetences, lai strādātu vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes jomā. Kopš 2011. gada direktora vietnieks un divīzijas vadītājs Eiropas Savienības un Starptautiskās attiecībās Veselības un sociālo lietu ministrijā. No 2011. līdz 2014. gadam vadījis Eiropas Savienības Sociālo aizsardzības komitejas darba grupu par novecošanos. 

 

PTurk_ametlik.jpgPirjo Turka strādājusi Igaunijas Sociālo lietu ministrijas Bērnu un ģimenes lietu departamentā kā ģimenes politikas jautājumu vadītāja kopš 2016. gada novembra. Pirms tam strādājusi par darba un sociālās politikas analītiķi Igaunijas ideju un politikas pētniecības centrā „Praxis Centre”, kurā galvenokārt koncentrējusies uz ģimenes politikas un dzimumu vienlīdzības jautājumiem. Strādājusi arī par dzimumu vienlīdzības konsultanti dažādos projektos. Ieguvusi maģistra grādu socioloģijā Helsinku Universitātē. Turka ir divu zēnu (9 un 14 gadus veci) māte, kā arī viņai ir suns.

 

KRASNODEBSKI_Zdzislaw_Marek_PL-10.jpgZdzislavs Krasnodebskis ir sociologs, socioloģijas filozofs, publicists; profesors Brēmenes Universitātē un asociētais profesors Krakovas „Ignatianum” akadēmijā. Bijis pasniedzējs Varšavas Universitātē, Kasselas Universitātē, Kardināla Stefana Višinska universitātē, Amerikas katoļu universitātē, Kolumbijas Universitātē. Arī pasniedzis lekcijas vairākās universitātēs, piemēram, Prinstonas Universitātē, Oksfordas Universitātē, Kembridžas Universitātē. Ir vairāku grāmatu par socioloģiju, filozofiju un politiku autors. 2014. gadā piedalījās vēlēšanās un ieguva dalībnieka mandātu 8. Eiropas Parlamenta sasaukumā. Ir Industrijas, pētniecības un enerģijas (ITRE) komitejas dalībnieks un aizvietotājdalībnieks Kultūras un izglītības (CULT) un Drošības un aizsardzības (SEDE) komitejās. Darbojas kā ECR koordinators ITRE, ir viens no priekšsēdētājiem darba grupā par demogrāfiju, paaudžu un ģimenes politiku. Kopš 2018. gada ir Eiropas Parlamenta viceprezidents.

 

Ezbieta Bojanowska.jpgElžbete Bojanovska, Valsts sekretāra vietniece, strādā Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrijā; socioloģe, sociālā politiķe, doktora grāds humanitārās zinātnēs socioloģijas jautājumos. Absolvējusi Politisko un sociālo zinātņu fakultāti Kardināla Stefana Višinska universitātē Varšavā (bijušā ATK), specializācija sociālajā politikā Varšavas Universitātes Sociālo zinātņu institūtā. Ir pabeigusi maģistra studijas sociālo pakalpojumu organizāciju jomā Varšavas Universitātē. Šobrīd ir docente Socioloģijas institūta Sociālo un vēstures zinātņu fakultātē Kardināla Stefana Višinska universitātē Varšavā. Bijusi Sociālās labklājības mājas direktore. Strādājusi Polijas Senāta kancelejā, PKN ORLEN SA un Sporta un tūrisma ministrijā, kur bija departamenta vadītāja. Ir zinātnisko publikāciju autore socioloģijas un sociālās politikas jautājumos, galvenokārt dažādos aspektos par vecumu un Polijas sabiedrības novecošanos.

 

lene_.jpgLene Buere Blomkvista, ģenerāldirektora vietniece Bērnu un vienlīdzības ministrijā, Bērnības, jaunības un ģimenes jautājumu departamentā. Ir maģistra grāds politiskajās zinātnēs, ko ieguvusi Oslo Universitātē un Trumses Universitātē. Ir strādājusi Norvēģijas Bērnu un vienlīdzības ministrijā kopš 2008. gada, pēdējo gadu darbojoties kā ģenerāldirektora vietniece jautājumos par ģimenes politiku, kas ietver vairākus ģimenes labumus. Viņas interešu lokā ir ģimenes politika, demogrāfija un auglība, Blomkvistai ir vērtīga darba pieredze saistībā ar šiem jautājumiem.

 

Novak Katalin hivatalos.jpgBūdama ģimenes politikas valsts ministre un trīs bērnu māte, Katalina Novaka ir personīgi motivēta attīstīt ģimenes vērtības, piemēram, raudzīties uz ģimenēm kā resursu un vēlmi pēc bērniem veidot iekārojamu. Pašas sāktajā iniciatīvā par Ungāriju kā ģimenēm draudzīgu valsti Novaka vēlas panākt, lai visi jau kopš bērnības līdz vecumdienām dzīvo atbalstošā vidē, kas ļauj piepildīt ģimenes un personīgos sapņus un mērķus. Viņas darbs ir novērtēts ar vairākām pašmāju un starptautiskām balvām. 

 

rasa_lietuva.jpgRasa Žemaitė. Stratēģiskās plānošanas, pārvaldes un komunikācijas daļas galvenā speciāliste. Pieredze šajā jomā: lietuviešu ģimeņu politikas 10 gadu evolūcija un attīstības aktivitātes valstiskā un reģionālā līmenī Aktīvo Māšu Sapulces vadītājas lomā. Galveais NAAM mērķis ir atbildīgas ģimenes vietas nodrošināšana funcionālā un vienotā sabiedrībā, kā arī atvērta un draudzīga vide ģimenei, kurā mātes, tēva, bērna un sabiedrības sinerģija nodrošina katra cilvēka labklājību.

 

V_Arrhenius_032.jpgViveca Arrhenius. Ministru padomnieks sociālo lietu jautājumos, pastāvīgā sekretāra kabinets, Sociālo lietu un veselības ministrija. Strādājusi sociālo lietu un veselības ministrijā kopš 1992. gada. Galvenie uzdevumi: stratēģiskā plānošana un valdības pārrobežu pārvaldes galveno projektu sagatavošana un koordinācija. Šī brīža galvenie fokusa punkti: bērnu stratēģijas un imigrācijas politika.

 

 

Del_Fabro.jpgAndrej Del Fabro is Slovēnijas Republikas Darba, ģimenes, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ministrijas Ģimenes lietu ģenerāldirektors. Pirms tam viņš strādājis kā ģenerālsekretārs Slovēnijas Republikas Veselības Ministrijā un kā politiskais padomdevējs Slovēnijas Republikas nacionālajā asamblejā. Viņam ir universitātes grāds socioloģijā - personālresursu vadībā un maģistra grāds politiskajās zinātnēs. Viņš ir Eiropas Padomes Ad hoc komitejas dalībnieks par bērnu tiesībām un Slovēnijas Republikas bērnu un ģimeņu padomes loceklis.