Aicina vecākus izmantot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki un audžuvecāki ir aicināti pieteikties projektā “Kurzeme visiem” pieejamajiem bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pie psihologa vai rehabilitologa, vai apmeklēt fizioterapiju, vai izglītojošas atbalsta grupu nodarbības.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 20 pakalpojuma reizes visā projekta īstenošanas laikā līdz 2023.gadam.


Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, vecākiem jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāuzraksta iesniegums. Ventspils pilsētas iedzīvotājiem ir jādodas uz Ventspils pilsētas Sociālo dienestu Raiņa ielā 10, Ventspilī.
Papildu informācijas iegūšanai ventspilniekus aicinām zvanīt pa tālruņiem 636 01206 vai 636 01210.


Vecāki paši var izvēlēties gan sev nepieciešamos pakalpojumus, gan vēlamos pakalpojumu sniedzējus, vai arī izmantot sociālā dienesta ieteikumus. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests izvērtē bērna un vecāku atbilstību pakalpojumu piešķiršanas nosacījumiem un, ja viss atbilst, pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu. Sociālais dienests informē vecākus par pakalpojuma saņemšanas laiku un iespējām.


Vienlaikus Ventspils pilsētas Sociālais dienests aicina tos bērnu ar invaliditāti vecākus, kuru bērniem projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laikā vēl nav izstrādāts individuālā atbalsta plāns, vērsties Raiņa ielā 10, Ventspilī, lai uzrakstītu atbilstošu iesniegumu.
Ventspils pilsētā līdz šim izvērtēti un individuāli atbalsta plāni izstrādāti 33 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, savukārt Kurzemē kopumā - 277 bērniem.


Kurzemē projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiek palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 01.07.2015. līdz 31.12.2023.gadam īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Latvijā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.


Vairāk par projektu: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.


Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39 vai interneta mājas lapā https://www.ventspils.lv, vai sociālajā tīklā „facebook”.