Elīna Treija: svarīgi uzturēt pilsoņos vēlmi radīt vairāk bērnu

Valsts iniciatīvas "Goda ģimenes gads" vadības grupas vadītājas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta koordinatores Elīnas Treijas ievadvārdi starptautiskajam forumam "Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību".

Eiropas Savienības pārvietošanās brīvība ir katalizators dalībvalstu savstarpējai konkurēšanai ne tikai ar darba tirgus pievilcību, bet arī ar valsts atbalsta sistēmu saviem pilsoņiem. Jaunā paaudze, kura bez cienīgi attalgota darba grib arī dibināt ģimeni un radīt bērnus, bieži vien balso “ar kājām” par tādu valsti, kurā īstenotā ģimeņu atbalsta politika ir kā ģimenes drošības un atspēriena spilvens. Ģimenei pieejamo pakalpojumu apjoms spēlē pieaugošu nozīmi, izšķiroties par katra nākamā bērna laišanu pasaulē. Mazskaitlīgai nacionālai valstij ir īpaši svarīgi uzturēt savos pilsoņos vēlmi radīt vairāk bērnu un darīt visu, lai cilvēki varētu atļauties šo vēlmi īstenot. Dalīsimies savu valstu pieredzē ar visvairāk novērtētajiem ģimenes atbalsta pasākumiem! Ceru, ka forumā apkopotās rekomendācijas izskanēs arī ārpus Latvijas, palīdzot izprast savu ģimeņu vajadzības un veidus, kā vismērķtiecīgāk tām palīdzēt!