Izgrezno savu profilu ar Goda ģimenes gada simboliku!

2018. gads ir pasludināts par Goda ģimenes gadu, kurā plānots godināt daudzbērnu ģimenes, veicināt sabiedrības izpratni par ģimenes lomu sabiedrības attīstībā, kā arī vairot sabiedrības izpratni pret ģimenēm.

Ikviens ir aicināts sava sociālā konta profilu rotāt ar Goda ģimenes simboliku.

 

Par logo

Visa sākums ir PUNKTS! Enerģiju un emociju izstarojošs pieskāriens. Pulss. Latvija kā acs.

Kustību un enerģiju tas iegūst no pieskāriena - tā rezultātā, uz septiņām riņķa līnijām (7 dienas nedēļā) izvietotie 129 punkti, veidojas Latvijas kontūra, kas turpina pukstēt kā sirds. Ir dzimusi jauna dzīvība. Latvija ir dzimusi 18.11.1918. 1+8+1+1+1+9+1+8=30. 3+0=3. Simbolā ir 129 punkti. 1+2+9=3. Latvijas un Goda Ģimenes veiksmes skaitlis = 3.

Krāsu koncepta sākums veidojas no Baltijas jūras. Ūdens ir visa pirmsākums! Ar ūdeni arī asociējas vieta ko mēs dēvējam par Dzimteni (Tas saistīts ar mātes augļa ūdeni vēderā). Ar senču atmiņu un pieredzi. Dzintara iekšpusē sastingusi no pirmajiem saules stariem Tevi vēro zaļganīgā ozola lapiņa.

 

ZILA krāsa simbolizē debesis, tālumu un ūdeni. To bieži uztver kā caurspīdīgu, tīru, nemateriālu un vēsu, kā arī dievišķā, patiesības, uzticības krāsu. Senajā Ēģiptē dievus un valdniekus tēloja ar zilām bārdām, hinduismā Šivu un Krišnu attēlo zilus vai zilganbaltus. Viduslaiku kristietības mākslā cīņa starp debesīm un zemi tiek tēlota kā sadursme starp zilu un baltu no vienas puses un sarkanu un zaļu no otras. Zilā krāsa jaunavas Marijas apmetnī nozīmē skaidrību. Austrumos vēl šodien zila krāsa sargā no ļaunas acs.

Tad iespīdas VILETĀ krāsa - zilās un sarkanās kombinācija, simbolizē līdzsvaru starp debesīm un zemi, garu un miesu, mīlu un gudrību, arī mērenību. Kristietībā tā ir Kristus ciešanu krāsa, kas norāda uz Dieva savienošanos ar cilvēku caur Kristu. Katoļu liturģijā violeta ir nopietnības, domīguma, grēku nožēlas krāsa. Tā ir arī adventes un Lieldienu krāsa. Tautu tradīcijās un ticējumos nereti arī uzticības krāsa.

ZAĻĀ krāsa ir augu, pavasara, ūdens, dzīvības un svaiguma krāsa. Bieži tā ir pretstats sarkanajai, bet kā dzīvības krāsa aizvieto sarkano. Kā dabas ikgadējās atdzimšanas krāsa simbolizē cerības, ilgmūžību un nemirstību. Ķīnā zaļās krāsas simboli ir zibens, pērkons, koks un iņ princips. Islāmā zaļā ir materiālās un garīgās glābšanas, gudrības un pareģu krāsa. Liela nozīme alķīmijā un okultismā ir zaļai gaismai (apskaidrības simbols, arī dzīvības un nāves simbols). Seno ķeltu mītos zaļa krāsa simbolizēja Auglības dievību. Ēģiptiešiem tā bija svēta krāsa, kas slavina pavasara cerību un prieku. Tā ir svēta krāsa arī musulmaņiem. Zaļā krāsa ir visnomierinošākā cilvēka redzei. Uzskata, ka tai piemīt arī dziedinošs spēks, tā spēj mazināt sāpes. Interesants fakts, ka pašnāvnieku skaits samazinājies par 34%, kad Londonas Blekfrairas tilts tika nokrāsots zaļā krāsā.

DZELTENĀS krāsas simboliskā nozīme tuva zeltam, saulei, gaismai. Tā, tāpat kā zelts, ir mūžības un apskaidrības simbols. Dzeltenā ir rudens krāsa un dažkārt simbolizē briedumu. Ķīnā to retstata melnajai krāsai - kā melnās papildinātāja dzeltenā ir ar to saistīta iņ - jaņ attiecībās (iņ - melna, jaņ - dzeltena). Tā kā dzeltenā apzīmē Visuma centru, tā ir arī imperatoru krāsa. Islāmā zeltaini dzeltens apzīmē gudrību, labu padomu, bet bāli dzeltena - krāpšanu, nodevību. Pozitīvā nozīmē dzeltenā krāsa Viduslaikos sastopama altārgleznās, visbiežāk kā zelta aizstājējs.

 

Lejupielādē attēlu, ko izmantot sociālā konta profila fonam!