Jaundzimušo pabalsts Jūrmalā - 500 eiro

No februāra vidus stājās spēkā Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi, kuri nosaka bērna piedzimšanas pabalstu jūrmalniekiem 500 eiro apmērā par katru bērnu.

Pabalstu 500 eiro apmērā piešķirs bērna vecākam, aizbildnim vai adoptētājam, kam dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā vairāk nekā sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas; arī jaundzimušajam ir jābūt deklarētam Jūrmalā.


Līdz šim pabalsts jaundzimušajiem Jūrmalā bija 285 eiro; saistošie noteikumi par 500 eiro jaundzimušā pabalstu tiks piemēroti, sākot ar 2019. gada 1. janvāri. Vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem, kas jau ir saņēmuši pabalstu 285 eiro apmērā par 2019. gadā dzimušu bērnu, jāvēršas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē un jāuzraksta iesniegums pabalsta pārrēķināšanai, - šādā gadījumā tiks izmaksāta starpība, lai pabalsta kopējā summa būtu 500 eiro. Arī Labklājības pārvaldes darbinieki sazināsies ar jūrmalniekiem, kuri šogad jau saņēmuši 285 eiro pabalstu, lai informētu par pārrēķina iespēju.


Ar saistošajiem noteikumiem “Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” var iepazīties mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā Pašvaldība - Dokumenti - Saistošie noteikumi.
Pabalsts jaundzimušo aprūpei ir viens no atbalsta veidiem, ko Jūrmalas pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem. Jūrmalā ir nodrošināts bezmaksas veselību veicinošu pasākumu komplekss topošajām māmiņām; pabalsts, bērnam uzsākot mācības 1. klasē; bezmaksas sabiedriskais transports; bezmaksas ēdināšana, sākot no bērnudārza līdz 12. klasei; pabalsti daudzbērnu ģimenēm un citi atbalsta veidi.