Skolēnu brīvlaikā “Latvijas Goda ģimenes gada” ietvaros organizē nometnes bērniem

Šī gada skolēnu brīvlaikā, izmantojot LGĢG pasākumu finansējumu – 24,730 eiro, tika organizētas 10 nometnes. Pasākums paredz sniegt iespēju 265 bērniem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku dažādās dienas un diennakts nometnēs.

Nometņu saturs ir dažāds – no izklaidējošām ar ceļojumiem pasaku valstībā, izzinošām, kas māca bērniem rīkoties ar naudu vai iepazīstina ar Latvijas dabas noslēpumiem, kā arī sportiskām, kas attīsta bērnu fiziskās dotības.

Vidējais nometņu apmeklētāju vecums ir no 6 līdz 13 gadiem. Puse no nometnēm tiek organizētas Rīgā, pārējās: Saldus novadā, Ozolnieku novadā, Krimuldas novadā, Kandavas novadā un Jelgavā.