Visi aicināti uz publisko diskusiju “Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gatavojoties starptautiskajam forumam “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”, organizē publisku diskusiju ciklu, lai apspriestu Latvijas ģimenēm aktuālus jautājumus. Pirmā diskusija “Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem” notiks Valmierā 27. jūnijā plkst. 12.00.

Publisko diskusiju ietvaros plānota Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai, tādēļ pirmajā diskusijā “Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem” paredzēts apspriest tādus jautājumus kā mājokļa pieejamība iegādei un īrei, kreditēšanas nosacījumi ģimenēm ar bērniem, pašvaldību rīcībā esošais dzīvojamais fonds u.c.


Diskusijā piedalīties aicināti visi interesenti, jo ikvienam būs iespēja uzdot sev aktuālo jautājumu.


“Kā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati, mājokļa pieejamības ziņā esam visbēdīgākajā situācijā visā Eiropā. Taču šis ir ļoti svarīgs un izšķirošs jautājums, kas lielā mērā nosaka demogrāfiskos rādītājus, arī to, vai cilvēki izlems emigrēt, kā arī vai pēc laika apsvērs domu atgriezties dzimtenē. Lai cilvēki izlemtu dzīvot Latvijā un veidot ģimeni, viņiem nepieciešams cilvēka cienīgs mājoklis. Šis jautājums ir jārisina izlēmīgi un nekavējoties,” tā mājokļa pieejamības problēmu ģimenēm ar bērniem raksturo nodibinājuma “Nākotnes fonds” vadītājs, publicists Otto Ozols.


Publiskajā diskusijā plānots runāt par šādiem jautājumiem:
Mājoklis īpašumā. Pirkt gatavu vai būvēt?
Mājokļi iegādei. Pieejamība. “Latio” valdes loceklis Aldis Riekstiņš.
Attīstības finanšu institūcijas “Altum” programmas iespējas. Attīstības finanšu institūcijas “Altum” Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla.
Kreditēšanas nosacījumi, ierobežojumi. AS “Luminor Bank” pārstāvis.

 

Mājoklis īrei:
Dzīvojamā fonda apskats. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis.
Pašvaldību rīcībā esošais dzīvojamais fonds. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis.
Nekustamā īpašuma nodokļu atlaide.

 

Publiskajā diskusijā plānoti šādi dalībnieki:
“Latvijas Goda ģimenes gada” vadības grupas vadītāja Elīna Treija;
Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora vietnieks Mārtiņš Rinčs;
Valmieras mērs Jānis Baiks;
“Latio” valdes loceklis Aldis Riekstiņš;
Attīstības finanšu institūcijas “Altum” Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla;
AS “Luminor Bank” pārstāvis;
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis;
Pārresoru koordinācijas centra konsultante Nita Jirgensone;
nodibinājuma “Nākotnes fonds” vadītājs, publicists Otto Ozols.


Diskusijas norises vieta: Valmieras bibliotēka, Cēsu iela 4, Valmiera.
Diskusijas norises laiks: trešdiena, 27. jūnijs, plkst. 12.00–13.30.

 

Publisko diskusiju ietvaros plānota Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai. Lai izsvērti veidotu rekomendāciju sarakstu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Demogrāfisko lietu centru līdz 1. augustam plāno rīkot vēl trīs publiskās diskusijas. 4. jūlijā notiks diskusija par tēmām “Ģimenes un bērna vērtības stiprināšana un nākamās paaudzes vecāku sagatavošana jaunajā izglītības saturā” un “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai”. 11. jūlijā diskusijas centrā būs tēma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai”. Savukārt 18. jūlijā visi aicināti uz diskusiju “Ģimeņu un bērnu psihiskā veselība”.

 

Par starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”
Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” īstenošanas ietvaros ir paredzēts rīkot starptautisko forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”, kas norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā šā gada 9. un 10. augustā. Foruma mērķis ir veicināt ģimenes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā un sekmēt ģimenes atbalsta politikas attīstību Eiropā un Latvijā. Forumā aicināti piedalīties 300 pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām. Uzstāsies par ģimenes politiku atbildīgās augsta līmeņa amatpersonas un politiķi no vairākām Eiropas valstīm. Foruma patrons ir Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents. Savu dalību ir apstiprinājis Eiropas Parlamenta viceprezidents Zdzislavs Krasnodebskis, Ungārijas ģimenes politikas valsts ministre Katalina Novaka un Polijas labklājības ministre Elžbete Rafalska, kā arī Somijas, Igaunijas, Slovēnijas u.c. valstu Labklājības ministriju pārstāvji.


Par Latvijas Goda ģimenes gadu
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: “Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Latvijas Goda ģimenes gadā ir plānoti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, kā arī ir iecerētas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tās bērniem, tāpēc ne tikai vārdos, bet arī darbos jāapliecina – laiks bērniem! Vairāk informācijas: https://www.laiksberniem.lv, Facebook.com/GodaGimenesGads, Instagram/GodaGimenesGads.
Atbildīga institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.