“Mana Latvijas goda ģimene” - Grīnhofu ģimene

Valsts iniciatīvas "Goda Ģimenes gads" konkursam "Mana Latvijas Goda ģimene" Ogres tehnikums iesaka Grīnhofu ģimeni.

Latvija var lepoties ar brīnišķīgu, sirsnīgu, kuplu un muzikālu ģimeni – Grīnhofu ģimeni, kuru veido tētis Reinis, mamma Liene, vecākais dēls Dāvis (18), vecākā meitā Agate (15), jaunākais dēls Valters (11), uz tad trīs mazākās māsiņas Luīze (7), Elīza (5) un mazākā peciņa Rebeka (1). Profesionālā darbība. “Mana Latvijas goda ģimene” konkursam Ogres tehnikums vēlas izvirzīt Lieni un Reini Grīnhofus, kuri ar patiesu sevis atdevi strādā jau vairāk, kā 10 gadus par interešu izglītības māksliniecisko kolektīvu vadītājiem.

 

Reinis vada instrumentāli vokālo ansambli un jaukto kori, savukārt Liene vada vokālo ansambli. Viss darbs ir saistīts ar jauniešiem, attīstot un izceļot viņos gan muzikālos talantus, apgūstot kādu no mūzikas instrumentiem, gan vokālās prasmes korī un ansamblī. Jauniešiem ir iespēja attīstīt jau esošās prasmes un iemācīties pilnīgi ko jaunu ārpusstundu pulciņos, kuros notiek ne tikai mācīšanās dziedāt un spēlēt, bet arī ļoti būtiski tieši personības attīstīšanai un vērtību izkopšanai, rosīgas sarunas par dzīvi, ģimeni, cilvēciskām vērtībām, tikumiem un kopējo sadarbību, atrodot draugus un rodot arī piederības sajūtu. Viņu paveiktais darbs un personiskā atdeve izglītības pulciņos, radot svētkus ikvienam Ogres tehnikuma audzēknim, pedagogam, darbiniekam, audzēkņu vecākiem, viesiem, jo viss ko jaunieši iemācās pulciņos tiek izdziedāts un izspēlēts svētku koncertos gan par godu Latvijas Republikas dibināšanai, gan Ziemassvētkos, gan Lieldienās, gan arī talantu šovā “O faktors”. Jauniešiem tiek radīti īsti māksliniekiem atbilstoši apstākļi, izjūtot lielās skatuves burvību un ovācijas no klausītājiem.

 

Tehnikuma īstenotājos pasākumos, kā, piemēram, Ģimenes dienā, Izlaidumā, Vecāku dienās, iesaistās visa Grīnhofu ģimene, gan mamma un tētis, gan bērni uzstājoties koncertos, lasot dzeju un vadot pasākumos, tādejādi kuplinot un rados īpaši siltu gaisotni. Lienes un Reiņa darbs ir novērtēts no Valsts izglītības satura centra ar pateicības rakstiem, par sniegto ieguldījumu Profesionālo izglītības iestāžu radošo pasākumu “Radi. Rādi. Raidi” organizēšanu jau daudzu gadu garumā, ieguldot savu entuziasmu koru kultūras, instrumentālo ansambļu un vokālo ansambļu uzturēšanai profesionālās vidējās izglītības vidē, sekmējot jauniešu interesi un izaugsmi māksliniecisko kolektīvu darbības attīstībā. Liene ir arī radošā pasākuma “Radi. Rādi. Raidi.” himnas autore, īpaši jāuzsver, ka radīšanas procesā tika iesaistīti arī jaunieši, kopīgi sacerot vārdus par profesiju dažādību un prasmju apgūšanu profesionālās vidējās izglītības jomā. Himna tiek izpilda katrā no kultūrvēsturiskā novada pasākuma īstenošanas vietām. Mūsu jauniešus kopā ar Lieni un Reini, aicina gan Valsts ieņēmuma dienests, gan Zemkopības ministrija uzstāties ar koncertiem, kā arī bagātinām tehnikuma pasākumus, sagaidām viesus ar dziesmu un dodam savu sirds siltumu labdarības koncertos veco ļaužu pansionātos. Audzēkņi un arī tehnikuma kolektīvs jūt šīs ģimenes gaišumu un kopā būšanas spēku, labestību un godprātīgo attieksmi, vērtību stiprināšanu un vēlmi ar to dalīties.


Sabiedriskais darbs. Kā daudzbērnu ģimene Grīnhofi sadarbojas arī ar citām ģimenēm un viņu lielākā sabiedriskā aktivitāte ir kustības “Norūpējušies vecāki” vadīšana Latvijā. Tiek rīkoti semināri par ģimenēm aktuālām tēmām, piem. Vakcināciju, agrīno seksualizāciju utt., apmeklētājus priecējot ar visas ģimenes muzikālajiem priekšnesumiem. Tētis un mamma ierunā ziņu sižetus interneta televīzijā kla.tv, kopā ar bērniem ieskaņo filmas latviešu valodā, kā, piemēram, “Sākumā bija sirds”, “Kozima – perfekti naiva”, “Kopīgi iet labāk !” un sadarbojas ar vispasaules ģimeņu kustību, kurā pārstāv Latviju. Viesītē Liene un Reinis vada jaukto kori “Viesīte” un bērnu un jauniešu muzikālo studiju, kas labprāt arī sadarbojas ar Grīnhofu ģimeni. Kopīgi iestudē muzikālos projektus, kuplina koncertus ar ģimenes priekšnesumiem un Valters arī palīdz ar pasākumu vadīšanu.

 

Tētis muzicē “Zaļā galma kapellā”, mamma kapellai komponē dziesmas, bērni gatavo tējas, kafijas mūziķiem un dažādi viņus uzmundrina mēģinājumu un ierakstu laikos. (Un tāpat notiek arī ar citiem muzikālajiem viesiem tēta ierakstu studijā). Ar dažādām muzikālām programmām, priecē bērnus un ģimenes, dāvinot tiem pašu ierakstītus CD dzimšanas dienās un svētkos, piemēram, dziesmu programma ar nosaukumu “Katrīnai un Kristam” , “Tik maigi, kā sniegs”, “Dziesmas sirdsmieram” u.c. Kā viņi saka ”Mēs vairojam ģimenes kopēju muzicēšanu, dziedāšanu un kopēju prieku”.

 

Lienes un Reiņa stāsts. Ģimenes kopā būšana. Savulaik ar vecākajiem bērniem, kas šobrīd dzīvo nepilnu laiku mūsu ģimenē, piedalījāmies dziedošo ģimeņu kustībā. Dziedāt mums patīk, dejot ļoti, ļoti, komponēt dziesmas , piemēram, “Paslēpes”, “Esi man”, “Mana ģimene”, “Zālamana dziesma”, “Ezis” u.c., spēlēt teātri, skaitīt dzejoļus ( vismīļākais “Sivēntiņš” no Veras Singajevskas repertuāra) , rakstīt savus dzejoļus ( dzejolis “Es pats” ir ticis arī uz runas konkursu Ogres novadā), ieskaņot filmas, animēt, spēlēt mūzikas instrumentus ( tētis spēlē klavieres, kontrobasu, visa veida ģitāras, bungas, vijoli un akordeonu ; mamma klavieres, vijoli un akardeonu, Valters vijoli un visi bērni klavieres, cik nu , apavu kopšanas direktors, mantu direktors utt., mēs kopīgi ravējam, gādājam malku, uzkopjam māju, gatavojam krājumus ziemai vēl mums kopā patīk jogot, vingrot, pastaigāties, braukt ar riteņiem, peldēties, ceļot, zīmēt, lasīt sēnes, ogot, laukos kopt lopiņus, lēkāt pa ruloniem, rāpelēties pa trosēm, kāpt kokos, lasīt vistu olas, un cīnīties- kuram taisnība?- tas mums sanāk bieži, bet tomēr nepatīk. Ģimenes tradīcijas, vērtības un sapņi. Ģimenes tradīcijas ir dzimšanas dienās modināt ar dziesmu, vēlams īpaši komponētu, cik iespējams visu izrotāt ar ziediņiem vai svecēm, uzklāt svētku galdu, likt jubilāru uz krēsla un celt augšā (liela daļa no šīm tradīcijām mantota no mammas ģimenes). Tradīcija ir arī reizi gadā braukt kopīgā ceļojumā ārpus Latvijas.


Mūsu vērtības ir tādas, kādas rakstītas Bībelē. Mēs kopīgi veidojam vienu organismu, kas cits citu atbalsta it visā. Tētis ir mūsu ģimenes galva, mamma atbalsta tēti, savukārt bērni atbalsta mammu. Katram ģimenē ir sava vieta. Mūsu pamatuzdevums ir būvēt miera un drošības pilnu atmosfēru mājās , ko izstarot uz āru. Mēs katru soli saskaņojam ar Dievu, tā ir mūsu galvenā vērtība un pieņemam lēmumus, uz kuriem ir tikai kopīgs spēks ar galavārdu tētim. Mūsu sapnis ir izveidot visu pasauli, kā vienotu organismu, kā vienu kopēju spēku ar tiem, kuri to vēlas. Mūsu sapnis ir atjaunot debesis šeit uz zemes. Lai arī mēs esam tikai maza daļiņa no tā, tad tieši ģimene ir visa sākums, kurā mēs to praktizējam.