Aktīvā Šantaru ģimene no Ozolniekiem

Ģimenē aug četri dēli: Juris (14 gadi), Andris (10gadi), Jānis (4 gadi) un Pēteris (1 gads). Šo ģimeni valsts iniciatīvas "Goda Ģimenes gads" izsludinātajam konkursam "Mana Latvijas Goda ģimene" iesaka Ozolnieku novada pašvaldība.

Vecākie dēli mācās Ozolnieku vidusskolā, apmeklē sporta pulciņus - Andris skolā. 

 

Juris sporto Ozolnieku Sporta centrā, kā arī apmeklē kokapstrādes pulciņu - Mājturības un tehnoloģiju Jelgavas  Ozolnieku novadu konkursā ieguva 3.vietu, ir kā dejotājs piedalījies Skolēnu dziesmu un deju svētkos, aktīvi trenējās Jelgavas novada Sporta centrā brīvajās cīņās, piedalījies dažādās starptautiskās sacensībās Rīgā, Igaunijā, Somijā. Šogad, traumu dēļ, sportā ir paņemts pārtraukums.


Andris vēlas izmēģināt visādus sporta veidus un atrast sev vispiemērotāko, piemēram, orientēšanos, robotiku, pašlaik ir aizrāvies ar vieglatlētiku.


Jānis apmeklē Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādi “Zīlīte”, vēlas dejot tautas dejas.


Pēterim ir brīnišķīga auklīte. Abi pa dienu strādā dārza darbus piemājas dārziņā.


Tētim Dainim dienas paiet skolēnu ielenkumā, viņš ir Informātikas, programmēšanas pamatu, mājturības un tehnoloģiju (zēni) un tehniskās grafikas (rasēšanas) skolotājs Ozolnieku vidusskolā, vada datorikas un kokapstrādes pulciņus.
Dainim patīk mācību procesā aizvien izmēģināt kaut ko inovatīvu, piemēram, 2016.gadā Dainis bija iesaistījies Kuberjaunsardzes izveidē.


Mamma Lelde ir aktīva projektu rakstītāja gan ikdienā strādājot Jelgavas novada pašvaldībā un vadot izglītības projektus, gan arī brīvajā laikā – aktīvi iesaistoties un palīdzot sagatavot projektus Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrībā.
Ģimene visi kopā aktīvi pavada brīvo laiku, iesaistās Daudzbērnu ģimeņu rīkotajos pasākumos darbojoties līdz, gan organizējot tos.