Annas un Jāņa Kupru ģimene, kas pelnījusi Goda titulu


ANNAS UN JĀŅA KUPRU KOPBILDE AR ČETRĀM MEITĀM un VIŅU VĪRIEM, ĢIMENĒM UN ATVASĒM UN MEITU VĪRU VECĀKIEM PIRMAJĀ rindā pirmā no kreisās puses vecākā meita INESE (oranža kleita) beigusi Daugavpils universitātē bakalauru un Latvijas universitātē maģistru, trešā no kreisās puses ANNA KUPRE (melna kleita), ceturtā no kreisās puses jaunākā meita ILONA (sarkana kleita) beigusi Rīgas Stradiņa universitāti un turpina mācības RSU profesionālajā maģistru programmā, centrā JĀNIS KUPRIS (tur klēpī mazdēlu), blakus Jānim otrā meita IVETA (pelēkā kleitā) beigusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē bakalauru un Rēzeknes Augstskolā maģistru, PIRMAJĀ rindā otrā no labās puses trešā meita ILZE (sarkanā kleitā) beigusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē bakalauru, Daugavpils universitātē un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā maģistrus.

 14 Kupru gimene Vestule_1_lpp.jpg

 

14 Kupro gimene Vestule_2_lpp.jpg