Brezinsku ģimene: stipra, iedvesmojoša un tradīcijām bagāta

Vēlos godināšanai akcijā "Mana Goda ģimene" ieteikt Daigas Brezinskas ģimeni no Rugāju novada. Tā valsts iniciatīvas "Goda Ģimenes gads" izsludinātā konkursa "Mana Latvijas Goda ģimene" ietvaros raksta Iveta Sviklāne.

Daiga Brezinska kopā ar vīru audzina 3 mazus bērnus, ir ļoti iedvesmojoša un varētu būt izcils paraugs citām ģimenēm.
Kaut arī bērniem ir veselības problēmas un ierobežoti naudas līdzekļi, Daiga to pārvar ar vieglumu un ar iekšēju mieru, mīlestību un prieku. Ģimene aktīvi ceļo pa Latviju, piedalās dažados sporta pasākumos (Venspilī, Jelgavā, Rīgā, Valmierā, Siguldā u.c.) un var lepoties ar divgadīgās meitiņas Alīnas uzvaru Rēzeknes pusmaratona Bērnu skrējienā. Ģimenes pūrā ir ļoti skaista medaļu kolekcija. Sacensībās iegūtā pieredze ir bijusi par pamatu Daigas brīvprātīgajam darbam un mecenātismam. Daigas ģimene jau daudzu gadu garumā, nesavtīgi, par saviem līdzekļiem, organizē sporta pasākumus visas skolas bērniem. Šogad, organizēja pasākumu "Izskriesim Latviju!", kurš tika atspoguļots arī Latvijas valsts 100 gades un Latvijas Tautas sporta asociācijas mājas lapās.

 

Daiga ir māmiņa, kas brīvpratīgi, atbalsta skolas iniciatīvas un pati ģenerē dažādas idejas, lai atvieglotu un darītu krāšņāku skolas darbu. Piemēram, ved skolēnus ekskursijās, organizē Veselības un Sporta nedēļās ar dažādām aktivitātēm un skolas, bērnudārza bērnus cienā ar pašaudzētiem veselīgiem augļiem un dārzeņiem. Daiga darbojas arī Ekopadomes sastāvā. Rugāju novada pašvaldība un skola ir augstu novērtējusi ģimenes filantropiju un vairākkart apbalvojusi, kā sadarbības partneri un skolai draudzīgāko ģimeni.


Daiga ar ģimeni ir aktīvi iesaistījušies arī savas dzimtas vēstures izpētē. Ir izveidots Dzimtas koks ar 1030 personu ierakstiem, izdodas Dzimtas grāmatas 3 sējumos. Dzimtai ir savs ģerbonis, karogs un 2017.gadā Rugāju novada muzejā bija skatāma arī Dzimtas izstāde, kura tika atspoguļota masu mēdijos un Latvijas valsts 100 gades mājas lapā.
Japiebilst, ka Brezinsku ģimenes interešu lokā ir arī daudz un dažādi kultūras pasākumi. Regulāri tiek apmeklēti muzeji, radošās darbnīcas, svinēti Latvijas gadskārtu un dzimtas godi, klāts Baltais galdauts, apmīļoti Latvijas dižkoki u.c. 


Daigai Brezinskai 2017.gadā ir piešķirts Goda saimnieces tituls un par ģimenes vērtību kopšanu un popularizēšanu 2018.g. ģimenei ir izteikta Latvijas Goda apļa Pateicība. Viss minētais ir ģimenes kopdarbs un "Mana Goda ģimene" titula cienīgs.