Goda ģimeņu stāstu konkurss - akcija „Mana Latvijas Goda ģimene” NOLIKUMS

Latvijas Goda ģimenes gada ietvaros ir izsludināts ģimenes godinošs konkurss akcija “Mana Goda ģimene”, kas norisināsies līdz 31. augustam. Pieteikt savu Latvijas Goda ģimeni iespējams ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Izvirzīt godināšanai savā novadā dzīvojošās kuplās saimes aicinātas arī Latvijas pašvaldības.

KONKURSA ORGANIZĒTĀJS

Konkursu rīko Latvijas Vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” “Latvijas Goda ģimenes gads” ietvaros (turpmāk tekstā - Organizators). Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” aktivitātes tiek organizētas saskaņā ar konceptuālo ziņojumu “Par sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.-2020. gadā” informācija par konceptuālo ziņojumu ir pieejama ŠEIT

KONKURSA MĒRĶIS

Konkursa mērķis ir aktualizēt ģimenes un bērna kā vērtības apzināšanos un novērtēšanu sabiedrībā, īpaši akcentējot bērna lomu ģimenē un sabiedrībā, kā arī izceļot stipru ģimeņu spēku un nozīmi. Dalība konkursā motivēs ģimenes apzināties ģimenes vērtības, pievērst uzmanību sabiedrības attieksmei pret kuplām ģimenēm.

 

KONKURSA DALĪBNIEKI

1. Konkursā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, uzrakstot nelielu stāstu par savu Goda ģimeni - par savām ģimenes tradīcijām, vērtībām vai sapņiem. Tas var būt gan apraksts par savu vecvecāku ģimeni, kurā audzis tēvs, māte vai vectēvs, vecmamma ar vairākiem brāļiem un māsām, gan arī apcerējums par savu nākotnes ģimenes vīziju – kā savas ģimenes ideālu. Tāpat tas var būt arī par kaimiņos vai draugu vidū sastopamu iedvesmojošu ģimeni, kura ir pelnījusi tikt godināta utml.
2. Konkursā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, piesakot kādu viņam zināmu krietnu ģimeni ar kuplu bērnu pulku, kas, viņaprāt, ir pelnījusi būt “Latvijas Goda ģimene”. Tā var būt arī Latvijas dižgaru vai vēsturisku personību ģimene ar savu īpašo Ģimenes stāstu, kā iedvesmas avots un paraugs.
3. Konkursā aicinātas piedalīties Latvijas pašvaldības, izvirzot savā teritorijā dzīvojošu ģimeni, kura izaudzinājusi vai rūpējas par trīs vai vairāk bērniem un ir cienīga būt par “Latvijas Goda ģimeni”. Tai skaitā novadnieku, kuru kuplās ģimenes pirms simt, divsimt gadiem devuši mūsu tautai krietnus Latvijas iedzīvotājus. Vai arī kādu jauno ģimeni, kura pati nāk no kuplas saimes, bet šobrīd vēl rūpējas par diviem (vienu) bērniņu, taču ir kā īpaši novērtēta ar savu dzīves gājumu un nākotnes plāniem.

 

KONKURSA NOTEIKUMI

1. Stāsts vai apraksts par konkrētu ģimeni ar kuplu bērnu pulku (trīs un vairāk bērnu) – par šīs ģimenes tradīcijām, vērtībām vai sapņiem. Iesūtītā stāsta garumam jābūt ne īsākam par 800 rakstu zīmēm (ieskaitot atstarpes). Ja ģimeni piesaka pašvaldība, tad tā var būt aizpildīta speciāli pašvaldībām paredzētā anketa.
2. Katra pašvaldība vai iedzīvotājs dalībai konkursā var izvirzīt no vienas līdz trim ģimenēm.
3. Aprakstā jāiekļauj informācija par to, kāpēc šī ģimene ir pelnījusi būt Latvijas Goda ģimene.
4. Apraksts jāiesniedz rakstiskā veidā uz A4 formas lapām. Aprakstam var pievienot vienu ilustratīvu materiālu - foto, video, zīmējumu vai veidojumu.
5. Darbu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 31.augusts.
6. Darbus iesniegt:
        nosūtot pa pastu (vēlākais pasta zīmoga datums ir 2018. gada 31.augusts) ar norādi konkursam „Mana Latvijas Goda ģimene” uz adresi: SIA “Mammām un tētiem”, Brīvības iela 40-16, LV-1050 vai elektroniski (ja darbi tiek ieskenēti un pieejami elektroniskā formā) uz e-pastu: redakcija@mammam.lv;
        personīgi iesniedzot SIA “Mammām un tētiem” Brīvības iela 40-16, LV-1050, Radošo darbu konkursam „Mana Latvijas Goda ģimene”.
7. Darbus iesniedz konkrētās pašvaldības pārstāvis vai jebkurš iedzīvotājs (turpmāk tekstā – iesniedzējs), pievienojot kontaktinformāciju par sevi un/vai stāstā minēto ģimeni (ja tiek pieteikta ne sava ģimene).
       Stāsta autora vārds, uzvārds;
       Pašvaldība, kurā dzīvo pieteiktā Latvijas Goda ģimene;
       iesniedzēja kontakttālrunis un e-pasta adrese.
8. Iesniegtie darbi netiek atdoti.
9. Pieteikumi, kas izsūtīti vai saņemti norādītajā adresē pēc norādītā termiņa beigām, netiks pieņemti.
10. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par iesniegto darbu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

1. Kopumā Goda ģimenes tituls tiks piešķirts vismaz 16 Latvijas ģimenēm. 3 ģimenēm galvenā balva – kruīza ceļojums visai ģimenei no “Tallink”. Daudzbērnu ģimenēm piemērotākais mobilo sakaru operators “Amigo” dāvās savu simpātiju balvu – mobilos tālruņus visai ģimenei. Pārsteiguma balvas no Latvijā radītu koka spēļu zīmola “Muzle”, grāmatu izdevēja “Zvaigzne ABC” un Latvijas ražotāja, graudaugu pārslu zīmola “MILZU".
2. No visiem pašvaldību ieteiktajiem kandidātiem tiek izvēlētas 10 ģimenes, par kurām tiek veidoti stāsti, apraksti, akcentējot sabiedrības izpratni par ģimeni ar bērniem kā vērtību, vecāku lomu ģimenē, uzsverot, ka kuplai ģimenei būt ir gods. Stāsti tiek izmantoti konkursa publicitātes veidošanai.
3. Visus konkursam pieteiktos aprakstus un stāstus vērtēs Organizatora izveidota žūrijas komisija, kurā ir 3 pārstāvji no Latvijas Vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv”, un pa vienam pārstāvim no Valsts reģionālās attīstības aģentūras, VARAM un Latvijas Goda ģimenes gada vēstnešiem.
4. Ģimenes, kuras tiks nominētas vai uzvarēs konkursā, tiks aicinātas piedalīties Goda ģimeņu simtgades video tapšanā.
5. Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:
atbilstība konkursa formālajiem kritērijiem (pieteiktās ģimenes ir tādas ģimenes, kuras audzina vai izaudzinājušas trīs vai vairāk bērnus, iesūtīšanas termiņš, atbilstība šī nolikuma noteikumiem);
apraksta atbilstība konkursa mērķim;
ja piesaka savu ģimeni, vai arī sev zināmo ģimeni - iesniegtā apraksta vai stāsta emocionalitāte un oriģinalitāte;
6. Konkursa rezultāti līdz 11.09.2018 tiks atspoguļoti mājas lapā www.laiksberniem.lv un www.mammamuntetiem.lv. Uzvarētāji tiks informēti individuāli, nosūtot e-pasta vēstuli vai sazinoties pa norādīto tālruni.
7. Uzvarētājus svinīgi apbalvos Tēva dienas festivālā, kas notiks 9. septembrī plkst. 12.00 Rīgā, Vērmanes dārzā.

 

KONKURSA BALVA

1. Uzvarētāju ģimenēm tiek pasniegtas balvas no Latvijas Vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” sadarbības partneriem.
2. Labākie konkursam pieteiktie darbi un/vai intervijas ar pieteikto daudzbērnu ģimeni tiks publicētas pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” informatīvās kampaņas ietvaros.
3. Organizatoram ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas gan pieteiktajām ģimenēm, gan arī pašiem pieteicējiem.

 

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

1. Iesniedzot stāstus un/vai aprakstu autori piekrīt darbu izmantošanai pēc Organizatora ieskatiem, atsaucoties uz darba autoru.
2. Iesūtot darbu konkursa žūrijas vērtēšanai, iesūtītājs piekrīt nolikuma nosacījumiem.
3. Papildus informācija par konkursa norisi un noteikumiem:
Vecāku organizācijā “Mammamuntetiem.lv”, redakcija@mammam.lv