Jēkabpils novada pašvaldība godināšanai iesaka Korņejevu ģimeni

Kāpēc šī ģimene pelnījusi Goda ģimenes titulu, valsts iniciatīvas "Goda Ģimenes gads" konkursam "Mana Latvijas Goda ģimene" stāsta Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītājas p.i. Elizabete Krūkliņa.

Pirms 7 gadiem Zasas pagasta Zasas ciematā no Vidzemes ienāca un uz pastāvīgu dzīvi palika Korņejevu ģimene – Valda ar tobrīd 6 nepilngadīgiem bērniem – Līgu, Aldi, Eviju, Lauru, Inesi un Ivetu. Apkārtējie iedzīvotāji šo faktu uzņēma ar nelielu skepsi. Valda atbrauca šurp pie Imanta, kurš nebija precējies un bija bez saviem bērniem, dzīvoja kopā ar māti. Un nu uzņēma savās mājās tik kuplu ģimeni. 8 cilvēkiem nācās sarūmēties 3 istabās.


Pa šiem gadiem ir daudz kas mainījies – telpas ar Imanta zelta rokām, Valdas padomu paplašinātas un labiekārtotas, lielākie bērni jau pilngadīgi un uzsākuši savu patstāvīgu dzīvi. Mājās ir palikušas 3 jaunākās meitas – Laura (mācās Zasas vidusskolas 12.klasē), dvīnes Iveta un Inese (mācās Zasas vidusskolas 11.klasē).


Par Korņejevu ģimeni var teikt tikai labus vārdus. Jau ienākot mājas pagalmā, redzams, ka visi strādā. Māja ir vienmēr sakopta gan no ārpuses, gan telpās. Ģimenei ir piemājas dārzs un saimniecība. Valda un Imants strādā algotu darbu. Arī bērni katru vasaru brīvdienās pelna savu naudu zemnieku saimniecībā „Bērzi”, lasot zemenes, daži jau mācās augstskolās vai jau atraduši kādu algotu nodarbošanos. Sociālajā dienestā ģimene pēc palīdzības nelūdz. Valdas moto ir – viss jāizcīna katram pašam, dzīvē nekas no gaisa nekritīs.


Korņejevu ģimene ir viena no Jēkabpils novada dziedošajām ģimenēm. Ģimene katru gadu piedalās tradicionālajā konkursā „Atnāc ar savu dziesmu”. Meitenes dejo skolas tautisko deju kolektīvā, aizraujas ar modernajām dejām, dzied skolas ansamblī, aizstāv skolas godu dažādos konkursos un sporta sacensībās. Laura dzied arī novada jauktajā korī “Putni” un ir liela teātra mākslas mīļotāja, piedalījusies vairākās žetona lugās palīdzot arī lielākiem bērniem. Meitenes paspēj visu, arī mācās labi un teicami.
Korņejevu ģimenē augstu godā garīgās vērtības. Iveta un Inese vasarās piedalās kristīgajās nometnēs. Viņas satiekot, ir sajūta, ka viņas izstaro gaismu un siltumu.


Piesakot Korņejevu ģimeni šai akcijai, jo īpaši gribas izcelt darba tikumu, uzņēmību un risku nebaidīties nonākt jaunā vidē, jaunos apstākļos.