Jēkabpils novada pašvaldība godināšanai iesaka Zaicevu ģimeni

Kādēļ šī ģimene būtu pelnījusi tikt godināta, valsts iniciatīvas "Goda Ģimenes gads" konkursam "Mana Latvijas Goda ģimene" raksta Jēkabpils novada pašvaldība.

Draudzība, mīlestība, nesavtība, labestība – tā jāteic par Mārītes Zaicevas ģimeni no Jēkabpils novada Leimaņu pagasta. Pašlaik Mārītes ģimenē dzīvo seši bērni, no kuriem četri ir audžubērni un divi aizbildnībā paņemti bērniņi. Ģimene ir ļoti draudzīga. Katrs zina savu laiku mācībām, katrs sev uzticētos pienākumus. Audžumammai ir izveidojušās ļoti tuvas un sirsnīgas attiecības ar bērniem. Izrunāšanās ar bērniem ik vakaru pēc skolas, katram veltīts laiks, padoms un mīļš vārds – tas bērniem vajadzīgs un to viņi sagaida no mammas.


Neviens nav jāskubina doties palīgā mammai uz kūti vai dārzu. Bērni pēc iespējas labprāt palīdz saimnieciskos un mājas darbos, katrs pēc kārtas mazgā traukus un uzkopj savas istabas. Tā bērnos tiek ieaudzināts darba tikums, kas mūsdienas diemžēl sāk noplakt. Marīte dara visu, lai nodrošinātu apstākļus bērnu vispusīgai un harmoniskai attīstībai.


Alvis spēlē ģitāru un vērīgi pieskata, lai mammai būtu vieglākas ikdienas gaitas un rūpes, ir liels sportists. Viņa māsai Janai ir spilgts talants dziedāšanā, unikāla balss, kuru jāattīsta. Iegūtas daudzas godalgotas vietas mūzikas konkursos, mācījusies mūziku skolā Jēkabpilī, un tagad arī Daugavpilī. Karolīna apmeklē tautas dejas, ansambli, Edgars – mūzikas skolu, piedalās dejas konkursos, iesaistās sporta aktivitātēs, mūzikas ansamblī un dienās būšot ”operists”, bet Vadims spēlē ģitāru, iepriekš apmeklējis sporta skolu un mākslas skolu. Jauniešu izveidojuši muzikālo apvienību “Oktāva”, kurā paši spēlē, bet ar mūzikas apguvi palīdz Zasas kultūras nams. Abi vecākie Alvis un Vadims savu dzīvi vēlas saistīt ar sporta un militāro jomu, kopā ar skolas biedriem izveidojuši un darbojas ielu vingrotāju apvienībā “Street Warriors Zasa”, brauc tūrēs pa Latviju un pat uz ārzemēm. Bet pats mazākais Aivariņš šobrīd paģērē vislielāko uzmanību. Ārsti viņam noteikuši daudzas veselības problēmas un viņam nepieciešama laba aprūpe un kopšana. Mārīte nepagurusi rūpējas par viņu un cer, ka Aivariņš reiz atradīs vecākus. Tikmēr līdzās ir viņa – dižmamma Mārīte.


Iepriekš uzaudzināti vēl 2 bērni audžubērni, kuri jau ir pieauguši, bet vēl joprojām uztur ciešu saikni, brauc ciemos pie audžumammas, cik bieži vien var. Mārītei ir arī trīs pašas bērni, kas izaudzināti, izskoloti un atraduši savu vietu dzīvē: Jolanta – pedagoģe, Nadīna – bērnu psiholoģe, Irēna – sociālais darbinieks.


Ikdienā audžumamma Mārīte rosās pa māju, savu saimniecību un pēcpusdienas lūkojas uz lielceļu, kad piebrauks autobuss un no tā smaidīdami izkāps viņas bērni!


Izmantots Lailas Riekstas – Riekstiņas stāstījums.