Jelgavas novads Goda ģimenes titulam nominē 2 ģimenes

Atsaucoties valsts iniciatīvas "Goda Ģimenes gads" rosinājumam nominēt kuplas un stipras ģimenes, kas varētu piedalīties izsludinātajā ģimenes godinošs konkursā/akcijā “Mana Goda ģimene”, Jelgavas novada pašvaldība izvirza divas ģimenes: Djakonovu ģimeni no Platones pagasta, Rumpju ģimeni no Valgundes pagasta.

Djakonovu ģimene
Strādīgums un čaklums, tās ir vērtības, kas raksturo Djakonovu ģimeni no Platones pagasta. Sieva Liāna un vīrs Igors audzina trīs bērnus – divus dēlus un vienu meitiņu. Vecākajām dēlam Ričardam ir 15 gadi, otram dēlam Sandrim 11, bet jaunākajai ģimenes loceklei Katrīnai šovasar augustā paliks divi gadiņi. Ģimene dzīvo Zemgales sirdī Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā. Ģimenes mīlestību uz darbu ir pamanījuši ne vien paziņas, kaimiņi un draugi, bet arī vietējās pagasta pārvaldes darbinieki un skolas pedagogi. Tētis Igors ikdienā strādā vietējā pagasta uzņēmumā SIA “Lielvircavas Agro” par mehanizatoru, mamma Liāna ir mājsaimniece uz visiem simts procentiem. Vecākie dēli apmeklē Vircavas pagasta vidusskolu. Pēc pedagogu sacītā abiem dēliem piemīt apbrīnojams strādīgums, čaklums, dāsnums un abi ir ļoti pieklājīgi. Vecāki bērniem iemācījuši svarīgākās dzīves vērtības, proti, mīlēt darbu, mīlēt un ar cieņu izturēties pret saviem tuvākajiem un līdzgaitniekiem, kā arī mīlēt savu valsti. Igors Platones pagastā dzīvo jau kopš mazotnes. Djakonovi pēdējā laikā aktīvi pievērsušies savu dzimtas māju atjaunošanai. Arī abi vecākie dēli vecākiem palīdz ne vien mājas atjaunošanā, bet arī dārza darbos. Ģimene piemājas dārzā audzē dārzeņus un pākšaugus, kurus izmanto savām vajadzībām un arī realizē Rīgas centrāltirgū. Ģimenē katram ir savi pienākumi. Pienākumi ir sadalīti, kurš strādās dārzā, bet kuram jāpieskata mazā Katrīna. Djakonovu ģimenei piemīt tādas cilvēciskas īpašības kā iejūtība, takta izjūta, laipnība un liela sirsnība. Jāpiemin, ka ģimene iesaistās arī novada sporta un kultūras dzīvē. Un dēli ir aktīvi Jelgavas novada Jaunsargu kustības biedri.
 


Rumpju ģimene

Kuplā Rumpju ģimene dzīvo Jelgavas novada Valgundes pagastā. 2005.gadā Lidijai Rumpei tika piešķirts audžuģimenes statuss. Kopš tā laika ģimenē izaudzināti 3 bioloģiskie bērni, adoptētas 2 audžumeitas, kas visi jau ir sasnieguši pilngadību. Šobrīd ģimenes aizbildnībā atrodas arī 3 vienas ģimenes bērni un 1 audžumeita. Kopumā ģimenē ir  9 bērni.
Vecākajam dēlam Kristapam ir 30 gadi, Artūram 28, Kārlim 23, Ingai 19, Lindai Elīzai 18, Signijai 15, Valentīnam 11, Samantai 9 un jaunākai māsai Agnesei Līgai 8 gadi. Vecākie dēli šobrīd dzīvo Anglijā, savukārt Artūrs nesen atgriezies no Anglijas un šobrīd dzīvo, strādā Rīgā.
Stipra ģimene un priecīgu bērnību izbaudījuši bērni, kas turklāt ir sagatavoti arī patstāvīgai pieaugušo dzīvei – tā ir Lidijas un Edmunda misija. Mīlestība un izpratne par bērniem un viņu vajadzībām Rumpju ģimenē ir tik dabiska un patiesa – to pamana un atzinīgi novērtē gan apkārtējie cilvēki, gan arī Jelgavas novada bāriņtiesa, kas cieši sadarbojas ar minēto ģimeni. Ikdienā bērnu aprūpi visbiežāk uzņemas Lidija, tikmēr Edmunds cītīgi strādā piemājas saimniecībā, lai ģimenē nekā netrūktu. Saimniecībā tiek audzēti augļi un dārzeņi. Lielākie bērni ar prieku iesaistās saimniecības darbos un dodas kopā ar vecākiem uz “Kauguru” tirgu pārdot ievākto ražu. Kopīgs darbs un rūpes gan veicina bērnos darba tikumu, gan arī stiprina ģimenes vienotību.
Ģimene  iegulda līdzekļus un  laiku, lai attīstītu bērnu talantus un paplašinātu redzesloku. Visi skolas vecuma bērni apmeklē interešu izglītības pulciņus, ģimene dodas kopīgās ekskursijās pa Latviju, apmeklē teātrus un muzejus. Ikviens Rumpju ģimenes bērns zina – vecāki ir stiprais balsts un plecs, pie kā vērsties pēc padoma un atbalsta.

 

Ar cieņu,
Dace Kaņepone
Jelgavas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja