Jelgavas pašvaldība godināšanai izvirza divas ģimenes

Valsts iniciatīvas "Goda Ģimenes gads" izsludinātā konkursa "Mana Latvijas Goda ģimene" ietvaros Jelgavas pašvaldība godināšanai ieteikusi 2 ģimenes.

Vecāki Agnese Ofkante un Andris Ofkants audzina 6 bērnus. 

Ofkanti ir kupla, radoša, krāsaina, aktīva un atraktīva ģimene. Īsteni jelgavnieki, savas ģimenes, mājas, pilsētas un zemes godā turētāji.
Mamma Agnese ar izcilību absolvējusi universitāti, ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā, tagad radoši strādā Jelgavas bērnu un jauniešu centrā JUNDA, kur ar savām idejām un enerģiju iedvesmo daudzu mazo jelgavnieku ģimenes. Tētis Andris, kopš studiju beigām, stabili un nemainīgi strādā bankā, sekojot līdz jaunākajām tendencēm finanšu jomā. Abi vecāki savā brīvajā laikā aktīvi dzied Jauktajā korī un šogad izdziedāja Dziesmu un deju svētkus Mežaparkā.
Bērni mācās un apmeklē dažādas ārpusskolas nodarbības (dzied, spēlē klavieres Mūzikas skolā, peld, spēlē šahu, apmeklē kodu laboratorijas, 3D-projektēšanas pulciņus, spēlē teātri u.c.).

 

Mamma Inga Ķergalve audzina 5 bērnus.

Ģimenē aug māsiņas trīnītes: Maija, Marta un Māra. Trejmāsiņas ir ļoti labsirdīgas un lieliskas dejotājas. Kā atbalsts un lielisks piemērs māsām ir viņu vecākie brāļi – Jānis un Artis – abi puiši ir braši Zemgales hokejisti. Vecāki ir paraugs visiem, kā rūpēties par savu saimi un atbalstīt citam citu. Ķergalvji augstu godā tur ģimenes tradīcijas, ir īsteni savas valsts un Jelgavas patrioti, ļoti draudzīga un tradīcijām bagāta ģimene.