Madonas novada pašvaldība godināšanai iesaka 2 ģimenes

Valsts iniciatīvas "Goda Ģimenes gads" konkursam "Mana Latvijas Goda ģimene" iesaka 2 ģimenes.

Jāņa Liepiņa ģimene, kurā aug 4 bērni

LIEPIŅU ģimene ir salīdzinoši jauna, sabiedriski aktīva daudzbērnu ģimene. Jānis Liepiņš ir arhitekts, Agnese Liepiņa ir matemātikas skolotāja Madonas Valsts ģimnāzijā. Ģimene ir īsteni sava novada un pilsētas patrioti, labs piemērs citām jaunajām ģimenēm kā veiksmīgi darbu, sabiedrisko aktivitāti apvienot ar patiesām rūpēm par ģimeni.
Jāņa kā arhitekta radošās idejas var atrast Madonas pilsētas un novada ēkās un būvēs, harmoniskas un ģimenei draudzīgas vides radīšanu var uzskatīt par viņa vadmotīvu.
Ģimenei ļoti ir svarīgas kristīgās vērtības, viņi ir aktīvi savas draudzes locekļi, vieni no garīgo pasākumu organizētājiem, kuros piedalās visa ģimene, t.sk. došanās svētceļojumos.
Ģimenei piemīt patiesa atsaucība un sirsnība, viņu starpā valda savstarpēja cieņa un mīlestība.

 

Karpara Udrasa ģimeni, kurā aug 4 bērni

Litas un Kaspara UDRASU veterinārārstu privātprakse Madonā darbojas jau 10 gadus, profesionāli, atsaucīgi, laipni un kvalitatīvi parūpējoties par ikvienu dzīvnieciņu, kam nepieciešama palīdzība. Klientu lokā ir tikai Madonas novada, bet arī tuvāko novadu un pat Rīgas iedzīvotāji. Udrasu ģimene piedalījusies Madonas dzīvnieku patversmes tapšanā, kā arī aktīvi sniedz atbalstu klaiņojošo dzīvnieku aprūpē. Nozīmīgu lomu Udrasu ģimenes dzīvē aizņem iesaistīšanās dažādās sabiedriskās kustībās – tādās, kas skar iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti. Viens no pēdējiem paveiktajiem ģimenes darbiem sabiedrības labā bija dzemdību vannas dāvinājums Madonas slimnīcas Dzemdību nodaļai. Udrasu ģimenei rūp pilsētas un reģiona attīstība. Kaspars Udrass ir arī ilggadējs Madonas novada pašvaldības domes deputāts.